No nākamā gada bezdarbnieka pabalstu maksās deviņus mēnešus

No nākamā gada 1. janvāra bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums nebūs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža un turpmāk pabalstu izmaksās deviņus mēnešus, to paredz otrdien valdībā atbalstītie grozījumi likumā «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam».Pirmos trīs mēnešus bezdarbnieki pabalstu varēs saņemt piešķirtajā apmērā, nākamos trīs mēnešus - 75% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra, savukārt pēdējos trīs mēnešus - 50% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra. Labklājības ministrija (LM) uzsver, ka, ieviešot jauno pabalstu izmaksas sistēmu, bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 19 gadiem palielināsies sociālais nodrošinājums, lai deviņu mēnešu laikā palīdzētu viņiem atrast savai kvalifikācijai, prasmēm un interesēm atbilstošu darbu. Pašlaik cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no viena līdz deviņiem gadiem bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods ir četri mēneši, cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no desmit līdz deviņpadsmit gadiem - seši mēneši, bet cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem - deviņi mēneši. Savukārt bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no viena līdz 19 gadiem, kuriem bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2012. gada 31. decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2013. gada 1. janvāra, pabalsta izmaksas ilgumu pagarinās līdz deviņiem mēnešiem. Šādā gadījumā ņems vērā pirms 2012. gada 31. decembra piešķirtā bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgumu, norāda LM. Piemēram, ja 2012. gadā bezdarbnieka pabalstu bezdarbnieks būs saņēmis 3 mēnešus, tad 2013. gadā viņam to izmaksās 6 mēnešus. Vienlaikus grozījumi likumā paredz nodrošināt labvēlīgāku vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību bezdarbniekiem, kuri pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas bijuši bērna kopšanas atvaļinājumā, bērna kopšanai piešķirtajā bezalgas atvaļinājumā vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā. Tas nozīmē, ka minētā kārtība attieksies arī uz tiem cilvēkiem, kuri pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nebūs strādājuši un par kuriem iemaksas bezdarba gadījumam būs veikusi valsts. Grozījumi likumā vēl jāpieņem Saeimā. Pēc LM rīcībā esošajiem statistikas datiem, 2012. gada jūnijā bezdarbnieka pabalstu saņēma 317 000 cilvēku. Izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta vidējais apmērs bija 80,08 lati bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu līdz deviņiem gadiem un 108,49 lati bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē