No visiem maksātnespējas procesiem vairāk nekā puse pasludināti fiziskām personām

No vairāk nekā 1000 šā gada pirmajā pusē pasludinātajiem maksātnespējas procesiem 60 procenti pasludināti fiziskām personām, liecina Maksātnespējas reģistrā pieejamā informācija.Latvijas tiesas šā gada pirmajā pusē kopumā pasludinājušas 1115 fizisku un juridisku personu maksātnespējas procesus, no kuriem 60,7 procenti jeb 677 gadījumos par maksātnespējīgām atzītas fiziskas, bet 39,3 procentos jeb 438 gadījumos par maksātnespējīgām atzītas juridiskas personas. Visvairāk - 122 fiziskas personas - par maksātnespējīgām pasludinātās šā gada maijā, savukārt lielākais pasludināto juridisko personu maksātnespējas procesu skaits bijis jūnijā, kad par maksātnespējīgām pasludinātas 76 juridiskas personas. Pērnā gada pirmajā pusē tiesas par maksātnespējīgām bija pasludinājušas 362 fiziskas un 453 juridiskas personas, kas veidoja attiecīgi 44,42 un 55,58 procentus no kopējā pusgada laikā pasludināto fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesu kopskaita. Gada laikā kopumā tiesas spriedums par maksātnespēju tika pasludināts 845 fiziskām un 879 juridiskām personām, tādējādi kopumā 2011.gadā tiesas bija atzinušas 1724 fizisku un juridisku personu maksātnespēju. Jau ziņoja, ka Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktors Ervīns Ābele šā gada sākumā pauda pārliecību, ka 2012. gadā noteikti palielināsies fizisko personu maksātnespējas lietu skaits, jo arvien vairāk cilvēku, kas jau iepriekš bijuši maksātnespējīgi, bet iepriekšējo normu, finansiālā sloga un psiholoģiskās barjeras dēļ bija atturējušies no maksātnespējas pieteikšanas, šogad tomēr izlems, ka citas iespējas nav un maksātnespējas pieteikumu iesniegs tiesā. Pēc MNA datiem, 2011. gadā kopumā tiesās pasludināti 879 juridisku personu un 845 fizisku personu maksātnespējas procesi. Savukārt pirms gada - 2010. gadā - tiesas par maksātnespējīgām bija atzinušas 2574 juridiskas personas un 199 fiziskas personas. Ābele gan sacīja, ka 2011. gada ekonomisko situāciju, sasaistot to ar maksātnespējas jomu, ir problemātiski un grūti novērtēt, jo 2010. gadā stājās spēkā jauns regulējums attiecībā uz juridisko personu maksātnespēju.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē