Nodokļu paaugstināšana iznīcinās godīgumu 1

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē tika skatīti divi jautājumi - par 2011.gada valsts budžetā plānoto samazinājumu ministriju budžetos un par plānotiem pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai un šo pasākumu sagaidāmo ietekmi uz valsts budžetu.Diemžēl par valsts budžeta izdevumu samazinājumu sarunas ar sociālajiem partneriem - Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai (LBAS), ir notikušas pēc valdības lēmumiem par nodokļu un nodevu paaugstināšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle: «Ja politiķiem un ierēdņiem būtu stratēģisks, vidējā termiņa redzējums par strukturālajām reformām, tad valsts budžeta izdevumu samazinājums būtu bijis lielāks. Ja valsts atbildīgās iestādes strikti vērstos pret ēnu ekonomiku, tad valsts budžeta ieņēmumi nākamajā gadā tiktu plānoti lielāki. Mums vēl ir iespēja pārskatīt valsts budžeta izdevumu samazinājumus un uzstādīt konkrētus mērķus ēnu ekonomikas apkarošanai. Rodot kompromisu Saeimas deputātiem ir iespēja nepieņemt lēmumu par nodokļu un nodevu paaugstināšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.» Sarunās par 2011.gada valsts budžetā plānoto samazinājumu ministriju budžetos darba devēju pusē nācās secināt, ka ministriju izdevumu samazinājums galvenokārt balstās uz administratīvo, infrastruktūras izdevumu samazinājumu, kā arī piesaistot ES fondu līdzekļus noteiktu pasākumu īstenošanai. Diemžēl vidējā termiņā plānotu strukturālo reformu rezultātā plānotiem izdevumu samazinājumiem nav pievērsta pietiekoša uzmanība. Ņemot vērā, ka informācija tika saņemt no Finanšu ministrijas tikai sēdes laikā un tā atspoguļoja lielākās budžeta samazinājuma pozīcijas, darba devēju puse padziļināti izvērtēs šos pasākumus, kā arī to, cik lielā mērā vērā ņemti funkciju audita komisijas ziņojumā sniegtie priekšlikumi. Ar papildus priekšlikumiem LDDK vērsīsies pie Saeimas atbildīgajām komisijām un ministru kabinetā pirms Saeimas 2.lasījuma. Sarunu laikā par plānotiem pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai un šo pasākumu sagaidāmo ietekmi uz valsts budžetu, sociālajiem partneriem nācās atdzīt, ka pasākuma plāns nav pilnīgs. Plāns joprojām nav papildināts ar konkrētām aktivitātēm un to rezultātā sasniedzamajiem kvantitatīvajiem rādītājiem, kā arī atbildīgajām personām un izpildes termiņiem, lai 2011.gadā valsts budžeta ieņēmumi no ēnu ekonomikas apkarošanas būtu ievērojami lielāki, kā tas šobrīd tiek plānots. Nodokļu un nodevu paaugstināšana situācijā, kad iedzīvotāju pirktspēja ar vidējo algu valstī samazināsies par 15%, kad ievērojami celties izmaksas par produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanu, negodīga konkurence - vēlme izvairīties no nodokļu nomaksas un nedeklarētais darbs, kāpinās ēnu ekonomiku un samazinās sociāli atbildīgu uzņēmumu konkurētspēju un nodokļu iekasējamību no šādiem uzņēmumiem. Uz 2010.gada 1.maiju VID reģistrēti 151 862 nodokļu maksātāji (juridiskas personas) no kuriem 0.7% jeb 1063 veido 61,2% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Sasniedzot nopietnus rezultātus ēnu ekonomikas apkarošanā 2011.gadā, ēnu ekonomikas apkarošanas rezultātā gūtie ieņēmumi un to pieaugums var tikt iekļauti 2012.gadā, kas mazinātu risku sociālā budžeta izdevumu samazināšanai un uzņēmumu konkurētspējas apdraudēšanai, ieviešot jaunus nodokļus un nodevas. LDDK viceprezidents Juris Biķis: «Konkrēti uzdevumi un sasniedzamie rādītāji ēnu ekonomikas apkarošanai ir nepieciešami mums pašiem neatkarīgi no starptautisko aizdevēju norādēm. Ēnu ekonomikas samazināšana ļaus kāpinās valsts budžeta ieņēmumus un sakārtot uzņēmējdarbības vidi.» Sociālie partneri un valdība panāca vienošanos par šī plāna papildinājumiem pēc augstāk minētajiem principiem līdz 2011.gada februāra sākumam, Finanšu ministrijai sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un nozaru darba devēju organizācijām. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis atbalstīja LDDK priekšlikumu papildināt rīcības plānu ar konkrētiem pasākumiem nozaru griezumā. LDDK viceprezidents Ivars Strautiņš: «Tikai maksimāli atbalstot vietējos uzņēmumus un aizsargājot savu tirgu no nekvalitatīviem produktiem mēs varam nostiprināt vietējo uzņēmumu konkurētspēju un saglabāt darbavietas.»

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Hei

Ko lidz tas darbs,ja alga minim. velc galus kā gribi!

pirms 9 gadiem, 2010.12.04 06:13

Lietotāju raksti