Nodokļu parādnieki var sākt pieteikties uz to daļēju dzēšanu

Nodokļu maksātāji, kuriem ir izveidojies nodokļu parāds no šodienas var pieteikties īpašai atbalsta programmai, informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).Nodokļu atbalsta pasākumam var pieteikties tie nodokļu maksātāji - gan fiziskas, gan juridiskas personas, - kurām uz 2011.gada 1.septembri ir izveidojies nodokļu parāds, kas līdz šā gada 1.oktobrim nav samaksāts. Nodokļu atbalsta pasākums paredz, ka tiks dzēsta nokavējuma nauda un 90% no soda naudas, ja nodokļu maksātājs līdz VID noteiktajam datumam samaksā nodokļu pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10% apmērā. Soda nauda tiek dzēsta no tādiem parādiem, kas izveidojušies par nesamaksātu iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmuma ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli, muitas nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, dabas resursu nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli, muitas nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un dabas resursu nodokli nodokļu atbalsta pasākumu administrēs, VID, bet nekustamā īpašuma nodokli - konkrētās pašvaldības. Aprēķinātajam nodokļu atbalsta pasākuma maksājumam, kas veidojas no nodokļu pamatparāda un sodas naudas 10% apmērā summas, nodokļu maksātājiem ir tiesības lūgt termiņa pagarinājuma piešķiršanu. VID šim maksājumam var piešķirt termiņa pagarinājumu, nosakot, ka maksājums ir jāizdara reizi mēnesī, un tas katru mēnesi būs vienāds. VID maksājuma samaksas termiņu var pagarināt līdz 60 mēnešiem, un maksājumam ir jābūt vismaz 50 latu apmērā katrā nodokļu veidā. Lai pieteiktos nodokļu atbalsta pasākumam, nodokļu maksātājiem, kuriem ir izveidojies pamatparāds VID administrētajos nodokļu veidos, jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā. Iesniegumā pa nodokļu veidiem jānorāda nodokļu pamatparāda summa, nokavējuma naudas summa, uz pamatparādu attiecināmā soda naudas summa pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī, kā arī jānorāda, cik mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nodokļu maksātājs apņemas samaksāt aprēķināto nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu. Saņemot nodokļu maksātāja iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, VID lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai lēmumu par atteikumu piemērot nodokļu atbalsta pasākumu VID pieņems 30 dienu laikā. VID gan norāda, ka nodokļu atbalsta pasākumā nevar piedalīties tie nodokļu maksātāju, par kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu. Saskaņā ar VID apkopoto informāciju, uz atbalstu varētu pretendēt 110 000 nodokļu maksātāju, no tiem 62% juridiskās personas.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē