Nosaka jaunus atbalsta veidus dzīvojamo māju siltināšanai

Ministru kabinets šodien pieņēma noteikumus, kas paredz noteikt trīs jaunus atbalsta veidus dzīvojamo māju siltināšanai.Noteikumi paredz atbalstu vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai, ja nav pieejams tipveida risinājums. Atbalsts būs pieejams 80% apmērā no vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 2500 lati.  Tāpat tiks sniegts atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošanai - 80% apmērā no tehniskā apsekojuma atzinuma izmaksām, bet ne vairāk kā 400 lati.  Minēto līdzfinansējumu būs iespējams saņemt, ja tiks iesniegti dokumenti par tehniskā projekta izstrādi vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanu, ja nav pieejams tipveida risinājums.  Savukārt gadījumos, kad ir pieejams tipveida risinājums tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai, līdzfinansējumu varēs saņemt, ja pilnvarotā persona apliecinās, ka ir projekta iesniegums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšanai ir iesniegts saskaņā ar aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" noteikumiem.  Savukārt 20% apmērā plānots sniegt atbalstu to dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri renovācijas un siltināšanas darbus ir veikuši 2008.gadā, bet nav saņēmuši atbalstu ne no Eiropas Savienības struktūrfondiem, ne arī no valsts un pašvaldību līdzekļiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē