Nosaka prioritātes vides aizsardzībā 1

Valstī izsludinātais taupības režīms ikvienai iestādei liek pārdomātāk plānot šīgada uzdevumus, nosakot neatliekamus un mazāk svarīgus darbus. Ar Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2009. gada prioritātēm un galvenajiem pienākumiem iepazīstina Bauskas rajona vides inspektori Aivars Legzdiņš un Valērijs Gabrāns. «Dabas aizsardzības jomā vislielākā uzmanība tiks veltīta sistēmas «Natura» teritorijām Bauskas rajonā. Nozīmīgākais objekts ir dabas parks «Bauska». Teritorijai ir izstrādāts gan dabas aizsardzības plāns, gan individuālie apsaimniekošanas noteikumi. Mūsu uzdevums ir parka sistemātiska pārraudzība un kontrole.Notiks reidi tirdzniecības vietās, lai pārliecinātos, kā tiek ievēroti Vašingtonas konvencijā fiksētie īpaši retu un aizsargājamu sugu aizsardzības noteikumi. Runa ir par dažādiem izstrādājumiem, piemēram, reptiļu ādas somām un līdzīgām eksotiskām precēm. To pārdošanā valda ļoti stingri ierobežojumi. Jābūt preces izcelsmes dokumentiem, kas apliecina ievešanu valstī, un citām atļaujām. Ja Latvija ir pievienojusies starptautiskām konvencijām, mums strikti jāievēro visi nosacījumi.Inspektoru uzmanības fokusā būs arī aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu saglabāšana, kā arī atkritumu apsaimniekošana rajonā. Prioritārs virziens šogad ir elektrisko un elektronisko preču utilizācija,» informē Aivars Legzdiņš.Inspektora Valērija Gabrāna uzmanības lokā būs notekūdeņu attīrīšanas kontrole. «Bauskas rajonā jau ir labas iestrādes. Gan atsevišķās pašvaldībās, gan uzņēmumos sasniegti atzīstami rezultāti notekūdeņu attīrīšanas sistēmu pilnveidē, tādēļ šī ievirze ir jāturpina,» uzsver inspektors. Viņš stāsta, ka šogad valstī pastiprināti tiks kontrolēta ozona slāni noārdošo vielu (freonu) aprite. Valērijs Gabrāns skaidro: «Tā ir globāla problēma, kas skar mūs visus. Ražošanas uzņēmumos, noliktavās un tirdzniecības vietās īpaši tiks kontrolētas saldējamās iekārtas, kas satur vairāk nekā trīs kilogramu freona pildījuma.»Savukārt vides nevalstiskas organizācijas «Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība» 2009. gada vienīgā prioritāte ir zivju resursu un ekosistēmu aizsardzība, upju gultņu tīrīšana un vērtīgo zivju sugu pavairošana rajona ūdenstilpēs, kas veiksmīgi sākta pirms vairākiem gadiem. Biedrība izstrādājusi vairākus projektus, lai šīm aktivitātēm piesaistītu finansējumu.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

ha

Nu tad piegriežiet putnu fabriku---tantukus, mazos zemniekus un uzņēmumus čakarēs,-lielie.......

pirms 11 gadiem, 2009.01.12 23:06

Latvijā un pasaulē