Novados treknie gadi nebeidzas 37

Bauskas, Vecumnieku un Iecavas novada budžetos administratīvie izdevumi neiekļaujas ekspertu ieteiktajās robežās. Rundālē ieteikums esot izpildīts, tomēr šis rādītājs nav apstiprināts, jo budžets vēl nav iesniegts ministrijā. Pēc pēdējiem grozījumiem novadu budžetos administrācijas izdevumi no kopējā izdevumu apmēra mazākie ir Iecavas novadā, Bauskā teju sasniedzot un Vecumniekos pat pārsniedzot desmito daļu. Par šiem Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) speciālistu secinājumiem «Bauskas Dzīvi» informēja ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa. No bijušā Bauskas rajona novadiem savu jauno budžetu RAPLM vēl nav iesniegusi Rundāle, taču tas novada Domē esot pieņemts, un pašvaldības pārstāvji solījuši to šonedēļ nosūtīt ministrijai.  Neviens no budžetus iesniegušajiem novadiem nav iekļāvis administratīvos izdevumus RAPLM un Eiropas ekspertu ieteiktajās robežās - 8% no kopējā izdevumu apmēra. Šī rekomendācija sagatavota līdz ar valstī noteikto stingro finanšu disciplīnu, kas Latvijai jāievēro saskaņā ar starptautisko aizdevēju nosacījumiem.  Lai arī likums nenosaka, cik ilgā laikā jauno novadu budžeti jāiesniedz RAPLM, to bija vēlams izdarīt līdz 1. oktobrim. Pagaidām nevienā normatīvajā aktā nav noteikta arī pašvaldību pārvaldes izdevumu norma, atzīst D. Kārkliņa.  Otrs nolūks, vētījot jauno novadu budžetus RAPLM, ir norādīt atšķirības, kas atalgojuma sistēmā daudzviet radušās pēc dažādu pagastu apvienošanas. Būtu ieteicams vienā novadā līdzīgu amatu veicējiem maksāt vienādu atalgojumu, iesaka speciālisti. Nākamais mērķis būtu samērīgi noteikt līdzīgu atalgojumu vienādiem amatiem dažādos novados, tomēr tas šogad nešķiet īstenojams uzdevums, jo saistīts ar vienotās valsts pārvaldes atalgojuma sistēmas izstrādi, kas ievilkusies jau pusgada garumā.  Novada budžeta un pārvaldē nodarbināto datu analīze liek domāt, ka pašvaldībām ir ja ne atšķirīgas funkcijas, tad vismaz prioritātes. Piemēram, Iecavas novadā no 44 administrācijas darbiniekiem lielākā struktūra ar desmit cilvēkiem ir Sociālais dienests, un sociālais budžets ir nākamā lielākā izdevumu pozīcija aiz izglītības.  Savukārt Rundāles novadā sociālais budžets ir puse no pārvaldes izdevumiem jeb 3% no kopējiem izdevumiem. Toties Rundāles Sociālā dienesta trīs darbinieču vadītājas Kristīnes Brūveles alga Ls 1050 ir uz pusi lielāka nekā Iecavas Sociālā dienesta vadītājas Sigmas Strautmales atalgojums. Kā zināms, Iecavas novadā ir divreiz vairāk iedzīvotāju nekā Rundālē.  Apvienojoties Bauskas novadā, budžets tam ir vairāk nekā divkāršots. Tomēr smagnējs mantojums šķiet pagastu pārvaldēs nodarbināto skaits. Bauskas novada un pilsētas pārvaldē ir 38 darbinieki, informē Domes pārstāve Andra Matuļenko. Pēc «Bauskas Dzīvei» pieejamās informācijas, kopējais darbinieku skaits astoņās Bauskas novada pagastu pārvaldēs vēl septembra sākumā sasniedza 180, tātad vidēji katrā pagastā tiek algoti vairāk nekā 20 darbinieku.  Bauskas novadā lielākās pēc darbinieku skaita ir Attīstības un plānošanas, kā arī Ekonomikas, finanšu un audita nodaļas, kas vairāk šķiet raksturīgas uzņēmuma struktūrai. Savukārt Vecumnieku novadā nav kultūras nodaļas, kamēr Rundālē kultūras dzīvi koordinē astoņi darbinieki. Kopumā Vecumniekos ar piecām pagastu pārvaldēm administrācijas darbinieku skaits ir nedaudz vairāk par 60, Rundālē - ap 50. Toties puse Rundāles budžeta šogad ieguldīta bērnudārza būvē.  Pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām un jauno novadu izveidošanas nedaudz uzlabojusies situācija ar lēmēju un izpildvaras nošķiršanu. Iecavā vairs tikai novada zemes ierīcības dienesta vadītājs Aivars Mačeks šo amatu savieno ar deputāta pienākumiem.  Bauskā deputāts Jānis Feldmanis ir arī novada Domes Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieks. Pavisam greiza šķiet situācija ar deputāti Inesi Dombrovsku, kura kā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece pakļauta Domes izpilddirektoram.  Negatīvā rekordiste ir Rundāle, kur deputāte Marija Teišerska ir novada Domes galvenā finanšu speciāliste, savukārt deputāte Inta Klīve - novada Attīstības nodaļas vadītāja. Jāpiebilst, ka abām noteiktas arī dāsnas algas ap 1000 latiem pirms nodokļu nomaksas.  Sabiedrība par atklātību «Delna» jau ilgstoši mēģina panākt, lai pašvaldību deputātiem tiktu noteikti stingrāki kritēriji amatu savienošanai, «Bauskas Dzīvei» stāsta organizācijas eksperte Līga Stafecka. Līdz ar jauno novadu izveidošanos, kur apgrozās daudz lielāka nodokļu maksātāju nauda, šis jautājums atkal tiek aktualizēts. Likums patlaban liedz savienot domes vadītāja un izpilddirektora amatu, tāpēc ka nereti veidojas situācijas, kad deputāti vienlaikus lemj par novada stratēģisko attīstību un paši kā izpildamatu ieņēmēji gan īsteno šos uzdevumus, gan paši sev atskaitās par to izpildi. NOVADU IEDZĪVOTĀJU SKAITA UN BUDŽETA SALĪDZINĀJUMS    Iedzīvotāju skaitsKonsolidētais budžets (Ls) Asignējums vienam cilvēkam (Ls) Administratīvie izdevumi Bauskas novads 29180 14,5 milj. 497 9,54%  Iecavas novads9713 4,5 milj.  4638,98%  Vecumnieku novads10004 6,14 milj. 614 11,17% Rundāles novads 4392  2,1 milj. 478 6%   UZZIŅAI Novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora atalgojumsBauska Ls 1440 / Ls 1152Iecava Ls 960 / Ls 865Vecumnieki Ls 1400 / Ls 1260Rundāle Ls 1400 / Ls 1150

Pievieno komentāru

Komentāri 37

Ko Jūs te priecājaties par Iecavu, paskatieties kādas algas pirms tam bija, vismaz 2x lielākas, ja nebūtu samazinājuši, nevarētu vienkārši pavilkt.

pirms 10 gadiem, 2009.10.29 12:24

vēlme

Pats interensātākais ir tas, ka cienījamais Koluža kungs atbild tikai uz tiem jautājumiem kuri viņam ir tie tuvākie. Cik reizes ir izskanējis sniegt informāciju par uzpūstajiem štatiem, bet no "JL" pārstāvju puses ne skaņas. Paprasi par šīm lielajām algām, atkal mēmais klusums, viss kas notiek ir tikai tas, ka maļ vienu un to pašu par slimnīcu, un novirzās no tēmas. Kā paprasi, kapēc tiek pieļauta līdzekļu izšķērdēšana, tā kā saucēja balss tuksnesī, no "JL" puses nekādas reakcijas. Žēl ka Uldis dzird tikai to ko grib dzirdēt, nevis to ko viņam jautā.
Jo "nav kurlāku par tiem kas negrib dzirdēt".

pirms 11 gadiem, 2009.10.19 13:20

Vienaldzīgā

Nenosodiet tos, kas neiet klausīties tās tukšās runas!Neviens vairs nekam netic, it sevišķi tām tukšām politiķu runām! Tas ir teijāters, lai aizmālētu acis tautai,jo nekas nemainīsies. Kas pie tā varas kumosiņa ticis, grābj, ko var, par tautu viņiem nošķaudīties. Ka tik pašam! Jā, protams, ka vietējie deputāti ir nobažijušies par tautas neapmierinātību, ka iznīcina cilvēkam pašu svarīgāko, drošibas sajūtu, ja notiek nelaime, vai vecam cilvēkam ikdienā, ja ir veselības krīze. Deputāti zin , ka tauta vēl nav īsti atmodusies, un neapjēdz, kas notiek. Bet , kad atmodīsies,kad sāks skart tautu tas tieši,sprāgs kā mušas,tad tauta sapratīs, ka nu atliek tikai pieprasīt legalizēt eitanāziju,lai nebūtu jāmokās. Tad nu tie kuri spēs, dosies nu jau uz Bauskas novada domi, jo tālāk netiks.Tādēļ, tikai tādēl, deputātiņi nobažijušies, jo nevarēs vairs mierīgi dusēt uz lauriem.Nevienam jau nav noslēpums , ja cilvēkam ir apdraudēta eksistence, viņā sāk darboties dzīvnieka izdzīvošanas instinkti. Lūk, no tā baidās mūsu deputātiņi, jo viņus jau ALFA neapsargā!

pirms 11 gadiem, 2009.10.18 09:39

SAULĪTEI VĒL PAR IECAVAS BOSIEM!

Deputāti nolēma arī izsniegt galvojumu uzņēmumam SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» aizdevuma saņemšanai līdz Ls 1 864 121 apmērā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» līdzfinansēšanai no uzņēmuma līdzekļiem, kā arī apstiprināja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā iekļautos būvdarbu un finansējuma apjomus. Jāatgādina, ka projekta kopējās plānotās izmaksas ir aptuveni 3,5 miljoni latu, no kuriem Kohēzijas fonda līdzfinansējums nedaudz vairāk kā 2,3 miljoni latu. Pašreizējās ekonomiskās situācijas un iepirkuma procedūras rezultātā projekta kopējās izmaksas, visticamāk, ievērojami samazināsies, prognozē gan SIA «Firma L4» un SIA «DzKS» pārstāvji, gan vairākums deputātu.
kas māk saskaitīt
2,3 miljoni kohrēzijas nauda
1,864121 miljoni kredīts
kopā sanāk
4,164121 miljoni bet objekta cena ir
3,5miljoni.
nozogam 0,6 miljoni uz 15 deputātu galviņām ???
PASEKO LĪDZ KĀDREIZ SKAITĻIEM UN TAD SPĪDI SAULĪT.

pirms 11 gadiem, 2009.10.18 09:04

saulītei

oktobrī Domes sēdē informēja Iecavas novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Indra Latviete, galvenais pašvaldības ienākumu avots IIN, kam deviņos mēnešos vajadzēja nosegt 75% no kopumā gadā paredzētā, izpildīts 72% apmērā jeb par 168 000 latu mazāk nekā plānots.
IECAVĀ IR BANKROTS.
Speciāliste paredz, ka kopumā gadā pašvaldības budžetā ar IIN varētu ienākt par 100 000 latu mazāk nekā plānots. Ja tā notiks, decembra beigās pašvaldībai vairs nebūtu naudas, ko izmaksāt algās savu iestāžu darbiniekiem.

pirms 11 gadiem, 2009.10.18 08:59

haļava

kvēls sveiciens bijušajiem Betonētājiem, viņu sievām un bērniem!!! Hip hip Betonētāji!! Lai dzīvo BMW X5 un betonētāji !!!

pirms 11 gadiem, 2009.10.17 21:32

sauliite

piekrītu "222" un "brīnos es", Pelsis ir uzdevumu augstumos, prātīgs, novadā daudz maz kārtība, domāju ka ir padomāts par iedzīvotājiem, par sociālo labklājību arī cepuri nost :) būtu citos novados tādi pagastveči gan izrautos no mēsliem, labi kam negadās kāda šizīte (nu ar BMW), bet uzskatu godīgi pateica, ka ir tāda lieta un laboja, a ne te slēpās liedzās... Iecavai cepuri nost :)

pirms 11 gadiem, 2009.10.17 17:45

kā ar grantiņas kantori , tur viss ir kārtībā?

pirms 11 gadiem, 2009.10.17 15:39

PĀRMIJNIEKS

Tev ooo gribasteikt ,ka pagastos nekad nav sapratuši ko nozīmē darbs un strādāt .
Nesaprotu kādas herņas pēc bija vajadzīgi tie NOVADI . Varbūt kāds pastāstīs kādas izmaiņas tas viss deva .

pirms 11 gadiem, 2009.10.17 15:24

KOLUŽAM

KUR TU KOLUŽA KUNGS SKATIES, LAI TEVI IEVĒLĒTU SOLIJIES KA NAUDU NEĻAUSI IZŠĶĒRDĒT, KAS TAVĀ DEGUNGALĀ NOTIEK, VISI DARA KĀ GRIB,PAR SLIMNĪCU ŠODIEN RUNĀJĀT, KLAUSĪJOS,NĀK SMIEKLI, PIESAUCĀT CIPARUS, KO NE KATRS BAUSKAS IEDZĪVOTĀS SAPRATA, TUKŠI SALMI. RISINĀJUMS ĻOTI VIENKĀRŠ,SAKARĀ AR KRĪZI DEPUTĀTI VIENOJĀS UN PIEŅEM PRIEKŠLIKUMU , VISIEMB BAUSKAS NOVADA STRĀDĀJOŠAJIEM DARBINIEKIEM UN PRIEKŠNIEKIES NOTIEK ALGU SAMAZINĀJUMS, ARĪ PĀSVALDĪBU UZŅĒMUMOS, SĀKOT NO 500Ls UN UZ LEJU, TAD NO BUDŽETA LĪDZEKĻIEM PIETIKS NAUDA SLIMNĪCAI UN SKOLOTĀJIEM UN VĒL PĀRI PALIKS, SMIEKLI NAK RŪSIS SILTUMTĪKLOS NEKO NEDARA UB SAŅEM TŪKSTOST LS, ARI PARĒJĀS UN GALVENAIS VAJAG SAMAZINĀT ARĪ SLIMNĪCAS VADĪTĀJA ALGU UN SLIMNĪCAS ADMINISTRĀCIJAS. JO BAUSKĀ CILVĒKI SAŅEM DAUDZ MAZĀKAS ALGAS PAR 500Ls, 150Ls UN IZDZĪVO.

pirms 11 gadiem, 2009.10.17 14:44

bbb

Vai tiem lielo algu saņēmējiem sociālajā dienestā nav kauns skatīties acīs sociālo palīdzību lūdzējiem? Un brauc uz darbu šikās mašīnas,bet dienu pavada piržot datorkrēslos!

pirms 11 gadiem, 2009.10.17 13:08

santīms

katram savs kažoks tuvāks . kad viņi ir domājuši par mums nekad

pirms 11 gadiem, 2009.10.17 12:08

......

Pelsis ir uz bankrota robežas. palasi iepriekšējos rakstus ,ka IECAVA BAANKROTĒ, bet dzīvoja zaļi Iecavā, BMW3 džips mēra laikos . tad iekšpagalms - baigā nauda, AIZUPIEŠI -kam cik atleca ka pietrūka pat nobeigt remontu,izrādās pat plazmas televizori dāvāti,

pirms 11 gadiem, 2009.10.17 09:36

vigo

kā var salīdzināt skolotāju algas ar dīkdieņu algām pagastos,kas tik silda savas pēcpuses pa mūsu naudu un tolka nekāda

pirms 11 gadiem, 2009.10.16 21:02

vigo

kā var salīdzināt skolotāju algas ar dīkdieņu algām pagastos,kas tik silda savas pēcpuses pa mūsu naudu un tolka nekāda

pirms 11 gadiem, 2009.10.16 21:02

vigo

kā var salīdzināt skolotāju algas ar dīkdieņu algām pagastos,kas tik silda savas pēcpuses pa mūsu naudu un tolka nekāda

pirms 11 gadiem, 2009.10.16 21:01

Vecumnieks

Vajadzētu Bauskas dzīvei paurķēties Vecumnieku domē, netikai tas vien atklātos. Dāsni tiek algoti vajadzīgi cilvēki, gan radi gan draugi. Treknie gadi turpinās!

pirms 11 gadiem, 2009.10.16 21:01

Vecumnieks

Vajadzētu Bauskas dzīvei paurķēties Vecumnieku domē, netikai tas vien atklātos. Dāsni tiek algoti vajadzīgi cilvēki, gan radi gan draugi. Treknie gadi turpinās!

pirms 11 gadiem, 2009.10.16 20:59

ooo

un tie kas raksta ka viegli strādāt pašvaldībā, lai pats atnāk un kādu dienu pastrādā

pirms 11 gadiem, 2009.10.16 20:33

Latvijā un pasaulē