Pabalstiem tērē lielas summas

Daudzās pilsētās šogad paredzēts ievērojami paaugstināt pabalstu apjomu par siltuma maksājumiem. Rēzeknes Dome, piemēram, šiem pabalstiem 2009. gada budžetā paredzējusi pusmiljonu latu.Aktuāls kļuvis jautājums – vai Domei nav izdevīgāk ieguldīt līdzekļus apkures sistēmu uzlabošanā? Tādējādi samazinātos maksājumi par siltumu un arī pabalstu apjomi.Par pašreizējo situāciju mūsu pilsētā informēja Bauskas Domes preses sekretāre Andra Matuļenko: «2007. gadā Bauskas pilsētas Dome dzīvokļu pabalstiem, respektīvi, apkurei un siltajam ūdenim, iztērējusi 7446 latus. Šo pabalstu saņēmušas 148 ģimenes. Līdz šim pilsētas iedzīvotāji dzīvokļa pabalstus izlietojuši katru gadu līdzīgā apjomā. Nākamā gada budžetā dzīvokļu pabalstiem plānota lielāka summa.Pašvaldība ir gatava piedalīties energoefektivitātes uzlabojumu projektos ar savu līdzfinansējuma daļu, ja savu ieguldījumu dod konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieki. Labs piemērs pašvaldības sadarbībai ir daudzdzīvokļu māja Stacijas ielā 5. Diemžēl jāteic, ka Bauskā nav jūtama aktivitāte energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanā. Vairāk gan notiek diskusijas par šo jautājumu, ne reāla darbība.»Bauskas Domes īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Voldemārs Čačs sacīja: «Jau 2007. gada 20. decembrī tika apstiprināti saistošie noteikumi «Par Bauskas pilsētas pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Bauskā». Ir paredzēts Domes līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu mājās – energoaudita veikšanai 50% un renovācijai 20% apmērā no renovācijas projekta kopējām atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā pieci lati uz vienu kvadrātmetru.»Šovakar, 20. oktobrī, plkst. 18 Bauskas pilsētas Domē notiks seminārs «Energoefektivitāte un daudzdzīvokļu namu renovācija Bauskā». Tajā varēs uzzināt pēdējos jaunumus šajā jomā Bauskā. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka uzlabojumi šajā jomā atkarīgi no baušķenieku aktivitātēm un neviens cits ēku energoefektivitātes pasākumus nefinansēs.Dzīvokļu īpašnieku biedrības «Stacijas iela 5» valdes priekšsēdētājs Jānis Liepiņš stāsta: «Sadarbībā ar Domi problēmu nav. Konkrēta papildu finansējuma summa pagaidām nav zināma, par to vairāk runāsim, kad darbi tiks pabeigti. Domei ir savi dzīvokļi mūsu mājā, un viņi savas saistības pilda, kā pienākas.» Papildu finansējuma apjoms Stacijas ielas 5. mājai var kļūt par atskaites punktu citu ēku iedzīvotājiem, kuri domā par energoefektivitātes uzlabošanu.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē