Palielinās ar nodokļiem neapliekamo minimumu

Šodien valdība konceptuāli atbalstīja ar nodokļiem neapliekamā minimuma palielināšanu līdz 100 latiem. Patlaban neapliekamais minimums ir 80 lati.

No 56 latiem uz 70 latiem tiks palielināti atvieglojumi par apgādībā esošu personu.Iepriekš valdība un Latvijas Pašvaldību savienība panāca kompromisu, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums no 2009.gada 1.janvāra tiek paaugstināts ne tikai uz 90, bet gan uz 100 latiem.Saņemot pašvaldību piekrišanu, valdība atbalstīs priekšlikumu palielināt maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļu no 80% uz 82%.Kā norādījusi Finanšu ministrija, salīdzinot nodokļu slogu Latvijas zemu apmaksāto iedzīvotāju kategorijās ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, atbilstoši "Eurostat" datiem 2006.gadā Latvijā tas bija 41,8%.2006.gadā augstāks nodokļu slogs nekā Latvijā bija septiņās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas Savienības vidējais nodokļu sloga rādītājs 2006.gadā bija 37%, Lietuvā tas bija 40,6%, bet Igaunijā - 38,4%.Sagaidāms, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma paaugstināšana radīs pozitīvu ietekmi uz ekonomikas attīstību, jo iedzīvotāju ienākumu palielināšanās un līdz ar to arī pirktspējas un maksātspējas palielināšanās ietekmēs patēriņa līmeni, it sevišķi iedzīvotāju grupās ar zemu ienākumu līmeni.Tiek prognozēta arī "aplokšņu algās" izmaksātā ienākuma samazināšanās, veicinot godīgu konkurenci uzņēmumu starpā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē