Par latvisko patriotismu 44

Daļai latviešu tautas jau ir izdzisusi vēsturiskā atmiņa. Pārkrievotie vai eiropeiski kosmopolitizētie latvieši turpina ignorēt Latvijas vēstures padziļinātu mācīšanu skolās, kas ir nepieciešama mūsu jaunatnei.Mūsu valdība gadu no gada nožēlojami turpina tautā uzturēt okupācijas gadu bailes atzīt un godāt savas tautas brīvības cīnītājus, - it kā mēs šodien nedzīvotu brīvā, demokrātiskā valstī...PSRS okupācijas gados izaugušas vairākas paaudzes, kuras jau no bērnu gadiem ikdienā tika apstrādātas komunistiskās propagandas un lielkrievu šovinisma garā un nav dzirdējušas labu un patiesu vārdu par savas tautas un valsts īsto vēsturi. Šodien daudziem prāts ir jāattīra, tāpēc skolās beidzot padziļināti jāmāca vēsture par to, kas noticis Latvijā. Vecākā paaudze, kas esam dzimuši pirms PSRS okupācijas, - esam pēdējie, kuriem bija laime savām acīm redzēt un dzīvot tēvu izcīnītajā neatkarīgajā Latvijā, ko vadīja Kārlis Ulmanis.Neaizmirsīsim un arī neļausim citiem aizmirst, ka tie bijām mēs, kas stāvējām Baltijas ceļā un barikādēs. Neļausim Latvijas nākotni veidot komunistisko ideju un lielkrievu šovinisma pārņemtajiem. Mūsu senči par Latviju ir lējuši sviedrus un asinis gadu simtiem, lai arī turpmāk šeit būtu skaista zeme, kur latviešiem dzīvot, strādāt un kopt savu kultūru. Īsts latvietis, kuram vēl nav zudusi nacionālā pašcieņa, šodien jūtas kā svešinieks savā zemē. Latvijā ir izaugušas vairākas okupantu paaudzes, kas dzīvo ar savu vecāku un vecvecāku priekšstatiem par Latviju kā iekarotu teritoriju, kurā dzīvo pakļauta un iebiedēta latviešu tauta. Šo paaudzi Latvijai naidīgie politiķi izmanto nacionālā naida kurināšanai, aicinot uz cīņu par okupācijas varas mantinieku privilēģiju atjaunošanu. Tāpēc joprojām latviešu tauta dzīvo morāla terora apstākļos, jo jebkuram okupantam ir atļauts lamāt visu mūsu tautu par fašistiem un apzināti turpināt melot par Latvijas «brīvprātīgu» iestāšanos PSRS, jo nekāda okupācija neesot bijusi...Tas notiek tāpēc, ka vēl neviena atjaunotās Latvijas valdība nav reaģējusi uz daudzajām bezkaunībām tā, kā tas pienāktos. Mūsu jauniešiem ir jāzina, ka Latvijas brīvvalsts, kurai šogad svinēsim 90. gadskārtu, ir tēvu tēvu izcīnīta. Jāpierod godināt savas tautas varoņus, kopt viņu atdusas vietas. Jaunatnes daļa ir gan Latvijas nākotne, gan no senčiem mantojumā saņemtās Latvijas valsts gods, tautas lepnums un pašapziņa.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti