Par pārkāpumiem mantiskā stāvokļa deklarēšanā piemēros 250 līdz 500 latu sodu

Saeima šodien kā steidzamus otrajā un galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredzēs atbildību par pārkāpumiem mantiskā stāvokļa deklarēšanā.Likumprojekts paredz, ka varēs piemērot naudas sodu līdz 250 latiem, ja persona nebūs iesniegusi mantiskā stāvokļa deklarāciju, nebūs ievērojusi deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību vai arī deklarācijā būs norādījusi apzināti nepatiesas ziņas. Pie administratīvās atbildības varēs arī saukt, ja persona līdz šī gada 1.jūnija plkst.24 savā bankas kontā nebūs ieskaitījusi likumā noteikto skaidrās naudas apjomu. Sods par šādu pārkāpumu paredzēts līdz 500 latiem. Grozījumi arī paredz, ka administratīvo pārkāpumu lietas izskatīs Valsts ieņēmumu dienests un saukt pie atbildības personas varēs ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas un ne vēlāk kā viena gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Saeima pagājušā gada 1.decembrī pieņēma Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumu, kas nosaka pienākumu fiziskām personām no šī gada 1.marta līdz 1.jūnijam deklarēt savu mantisko stāvokli, kāds tai bija 2011.gada 31.decembra plkst.24. Mantiskais stāvoklis jādeklarē, ja persona nav nostiprinājusi īpašumtiesības uz Latvijā vai ārvalstīs iegādātu nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu. Tāpat fiziskām personām jādeklarē skaidras naudas uzkrājumi, iegādātās kapitāla daļas Latvijā un ārzemēs, parāda vērstpapīri, aizdevumi, parādsaistības un citi īpašumi, kuru vērtība pārsniedz 10 000 latu. Mantas deklarēšana neattiecas uz īpašumiem, kuri jau ir reģistrēti valsts reģistros. Paredzēts, ka grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā stāsies spēkā šī gada 1.martā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē