Par pienu skolās šogad jāpiemaksā pašvaldībām vai vecākiem 1

Zemkopības ministrija (ZM), kura administrē Eiropas Komisijas "Skolas piena programmu", valsts līdzfinansējumu glāzei piena pirmsskolas un sākumskolas skolēniem šogad nav atradusi. Taču programma nav apturēta, jo starpību starp Eiropas Savienības (ES) atbalstu un piena glāzes cenu var piemaksāt pašvaldības vai bērnu vecāki.Kā aģentūru LETA informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, apturēt ES atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs Latvija nevar, jo to nosaka ES likumdošanas akti, kas ir tieši piemērojami un obligāti izpildāmi visām dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai. Tas nozīmē, ka ES atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs tiek saglabāts un turpina darboties kā līdz šim un tie uzņēmumi, kuri ieguldījuši savus līdzekļus iekārtu iegādei, var izmantot šīs iekārtas arī turpmāk. ES atbalsta finansējums termiski apstrādātam I kategorijas pienam ar vai bez piedevām, jogurtam, kefīram, paniņām ar vai bez piedevām ir 13 santīmi par Iitru, bet II kategorijas fermentētiem aromatizētiem un nearomatizētiem piena produktiem ir 11 santīmi par litru. Atbalstu piešķir par 0,25 litriem piena vienam skolēnam dienā, kas dod iespēju skolēniem dzert glāzi piena par samazinātu maksu. ES atbalsta programmā var piedalīties pirmsskolas izglītības iestādes un skolēni no 1.-12.klasei. ZM uzsver, ka ES finansējuma apjomu konkrētam mācību vai kalendārajam gadam nenosaka, jo finansējums tiek piešķirts tieši tik, cik ir pieprasīts atbalsta pieteikumos, ko Lauku atbalsta dienestā iesniedz atbalsta pretendenti. ZM arī atgādina, ka šī programma nav obligāta un skolai, tāpat kā piena pārstrādes uzņēmumam, ir tiesības izvēlēties - piedalīties vai nē pie šādiem nosacījumiem. Programmas administrēšanā izmaiņas ZM šogad neplāno. ZM skaidro, ka ES likumdošana paredz papildu valsts atbalstu piena produktu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs, ko līdz šim valsts arī nodrošināja. Valsts kopējais atbalsts 2008.gadā bija paredzēts 809 930 lati, kas bija papildu 30 santīmi par litru termiski apstrādāta piena. Programmā varēja piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un skolēni no 1. līdz 4.klasei, saņemot katru dienu glāzi jeb 0,25 litrus piena bez maksas. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko krīzes situāciju valstī, kopējais finansējums valsts atbalsta pasākumu ieviešanai 2009.gadā ir samazināts aptuveni par 45% un tiek prioritāri novirzīts atbalstam ciltsdarbam, dzīvnieku audzēšanai un kredītprocentu dzēšanai. ZM skaidro, ka šādam lēmumam piekrita arī lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, uzskatot, ka šajā ekonomiski sarežģītajā situācijā jāsaglabā atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai. Nevalstiskās organizācijas gan aicināja ministriju rast finansējumu šim mērķim, taču tas nav noticis. Līdz ar to vairāku pasākumu turpināšana 2009.gadā ir apturēta, tostarp valsts atbalsts "Skolas piena programmas" realizācijai. Lai arī programma nav apturēta, tā reāli dzīvē īstenosies tikai dažās skolās, kur iztrūkstošo summu spēj piemaksāt bērnu vecāki vai pašvaldības. AS "Valmieras piens" sabiedrisko attiecību speciāliste Lija Ozoliņa stāsta, ka uzņēmums "Skolas piena programmā" pērn nepiedalījās un neplāno to darīt arī šogad. Galvenais iemesls šādam lēmumam ir ekonomiskais neizdevīgums, jo atbalstam paredzētā finansējuma saņemšana kavējās pat gadu. "Lai gan "Valmieras piens" vērsās vairākās valsts institūcijās ar lūgumu pārskatīt atbalsta maksājuma nosacījumus, tas nenotika," sacīja Ozoliņa. AS "Rīgas piena kombināts" (RPK) sabiedrisko attiecību vadītāja Līga Rimšēviča stāstīja, ka pagājušajā gadā skolas piena programmā RPK ik mēnesi realizēja apmēram 50 tonnas piena. Uzņēmums 100 izglītības iestādēs par saviem līdzekļiem ir uzstādījis piena automātus, kas šobrīd stāv tukši. "Šonedēļ sākam piena piegādi Jumpravas izglītības iestādēm, kurām valsts līdzfinansējuma daļu apmaksās Jumpravas pašvaldība. Pienu piegādāsim arī Dobeles kristīgajai pamatskolai, kur iztrūkstošo summu gatavi maksāt bērnu vecāki," stāstīja Rimšēviča. Jumpravas pagasta padomes priekšsēdētājs Imants Balodis stāstīja, ka skolas piena programma ir ļoti laba un nepieciešama bērniem, jo ir bērni, kuriem glāze piena aizstāj brokastis. Pagasta padomes deputāti bez diskusijām atbalstījuši priekšlikumu līdzfinansēt šo programmu. "Mēs to varam atļauties, jo iepriekšējos gados neesam dzīvojuši pāri saviem līdzekļiem un esam izveidojuši iekrājumus, kas tagad lieti noder. Mēnesī šim mērķim no pagasta budžeta ir jāatvēl aptuveni 100 lati," stāstīja Balodis. Tiesa viņš atzina, ka šo programmu varētu īstenot ar daudz mazākiem līdzekļiem, ja, piemēram, skola par šiem līdzekļiem varētu pirkt pienu no vietējiem zemniekiem par 25-30 santīmiem par litru, nevis par 51 santīmu no piena kombināta. "Taču tā darīt nedrīkstam, jo to programma neparedz. Patlaban skolas piena atskaišu sistēma ir ļoti sarežģīta, bet nav citas izvēles iespējas, kā turpināt uzturēt birokrātisko aparātu, ja gribam saņemt šo subsidēto pienu," sacīja Balodis.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

jurčiks

ko lai saku, driz mūs uztures tikai pašvaldibas,bet centrālā pārvaldes sistema pārtaps par parazitu,kura izspiež no tautas visu,neko nedodot pretīm

pirms 11 gadiem, 2009.01.20 22:13

Latvijā un pasaulē