Par "Saint-Gobain" ražotnes ieceres apstiprināšanu Ikšķiles novada dome lems pēc detālplānojuma izstrādes

Par "Saint-Gobain" siltumizolācijas materiālu ražotnes "Isover" ieceres apstiprināšanu vai noraidīšanu Ikšķiles novada dome lems pēc detālplānojuma izstrādes, aģentūru LETA informēja Ikšķiles pašvaldībāŠodien Ikšķiles novada dome pieņēma vairākus lēmumus saistībā ar uzņēmuma "Saint-Gobain" ieceri Ikšķiles novadā būvēt siltumizolācijas materiālu ražotni.Balstoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) vēstuli, dome atcēla 2007.gada 17.oktobra lēmumu daļā, ar kuru tika atbalstīta "Saint-Gobain" ražotnes būvniecības iecere. Dome nebija tiesīga pieņemt galīgo lēmumu par ieceres apstiprināšanu, jo ieceres publiskā apspriešana Ogres novadā vēl nebija noslēgusies. RAPLM vēstulē lūdza atcelt lēmumu daļā par ieceres apstiprināšanu, nevis rīkot atkārtotu publisko apspriešanu.  Deputāti sēdē uzklausīja Ikšķiles novada Būvvaldes sagatavoto gala ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem Ikšķiles un Ogres novados un apstiprināja Ikšķiles novadā organizētās būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus.  "Saint-Gobain" rūpnīcas ieceres publiskajā apspriešanā tika konstatēts, ka projekts varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi, infrastruktūru un vietējo sabiedrību. Tādēļ Ikšķiles novada dome nolēma - lai varētu apstiprināt vai noraidīt šīs rūpnīcas būvniecības ieceri, vispirms jāveic teritorijas detālplānošana ražotnei paredzētajiem zemesgabaliem "Slankaiņi", "Mazslankaiņi", "Lielozoli" un "Galēni".  Detālplānojuma izstrādes process ietvers sabiedriskās apspriešanas normatīvo aktu paredzētajā kārtībā, notiks arī konsultācijas ar atbildīgajām valsts iestādēm par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi. Galīgo lēmumu par ieceres atbalstīšanu vai noraidīšanu dome pieņems, izvērtējot detālplānojuma izstrādes laikā saņemtos atbildīgo institūciju norādījumus un sabiedrisko apspriešanu rezultātus.  Detālplānojuma mērķis ir precizēt un detalizēti noteikt teritorijas izmantošanas iespējas un ierobežojumus, balstoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu un attīstības plāniem. Detālplānā norāda plānoto infrastruktūru, zemesgabalu sadalījumu un lietojumu. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis ir apzināt esošo vides stāvokli attiecīgajā teritorijā, izvērtēt detālplāna īstenošanas iespējamās sekas un izstrādāt pasākumus nelabvēlīgo ietekmju novēršanai vai samazināšanai.  Par detālplānojuma projekta vadītāju apstiprināja SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" arhitektu Gundaru Vīksnu. Viņam būs jāorganizē sabiedriskās apspriešanas pirmais posms.  92% aptaujāto Ikšķiles izdzīvotāju uzskata, ka "Saint-Gobain" siltumizolācijas materiālu rūpnīcai Ikšķiles teritorijā nav vietas, jo rūpnīcas pārstāvji joprojām nav spējuši sniegt pārliecinošas atbildes par rūpnīcas ietekmi uz vidi un Ikšķiles iedzīvotāju veselību, kā arī pauž neuzticību domei un uzņēmumam daudzo likumpārkāpumu dēļ, kas tika veikti, lai virzītu rūpnīcas projektu.  Tikai 8% aptaujāto teica, ka viņi atbalsta vai ir vienaldzīgi pret rūpnīcas būvniecību.  Lai paustu savu attieksmi pret Ikšķiles domes rīcību un "Saint-Gobain" rūpnīcas celšanu Ikšķiles teritorijā, šodien pie Ikšķiles novada domes tika rīkots iedzīvotāju pikets.  Kā ziņots, Ogrē būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 1218 iesniegumi, tai skaitā 47 ar atbalstu plānotajai iecerei un 1171 ar noraidošu attieksmi.  Kopumā iecerētās rūpnīcas teritorija būs 22 hektāri, no tiem apmēram viens hektārs patlaban ir mežs, bet pārējā teritorija ir aizaugusi krūmiem.  Īpašnieks, kuram mežs kādreiz piederēja, visus vērtīgos kokus ir jau izcirtis un pārdevis, iepriekš stāstīja SIA "Saint-Gobain celtniecības produkti" izpilddirektors Normunds Mitko. Rūpnīcas teritorijā ir paredzēta zaļā zona, jo koki ir vislabākais skaņas izolators.  Iecerēts, ka jaunā ražotne piedāvās aptuveni 250 jaunas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem, veicinot pašvaldības ekonomisko izaugsmi un palielinot ienākumus pašvaldības budžetā. Daļa produkcijas tiks realizēta vietējā tirgū, bet daļa - eksportēta uz Igauniju, Lietuvu, Sanktpēterburgas reģionu Krievijā un Baltkrieviju.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē