Pareizticīgie un vecticībnieki svin Lieldienas

Šodien pareizticīgo un vecticībnieku baznīcās tiek svinēti Kristus augšāmcelšanās svētki - Lieldienas.

Lieldienu svinības baznīcā sākas jau Lielās sestdienas pusnakts dievkalpojuma laikā, kad neilgi pirms pusnakts no altāra klusām atskan garīdznieku dziedājums "Tavu Augšāmcelšanos, Kristu Pestītāj, Eņģeļi teic Debesīs, arī mūs uz zemes dari cienīgu šķīstām sirdīm Tevi slavēt", bet, dziedājumam pieņemoties spēkā, ticīgie dodas krusta gājienā ap dievnamu ar iedegtām svecēm, karogiem, ikonām un evaņģēliju. Gājiena beigās dievnama durvju priekšā gājiena dalībniekiem tiek pavēstīta Kristus augšāmcelšanās vēsts un katedrāles durvis atvērtas, ticīgajiem atgriežoties dievnamā un turpinot slavēt augšāmcelšanos.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē