Pašvaldībām būs pienākums informēt, kādi lobiji ietekmē to lēmumus 1

Pašvaldībām turpmāk būs jāinformē par normatīvu izstrādē notikušajām sarunām ar lobijiem, paredz valdības akceptētie grozījumi likumā «Par pašvaldībām».Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sagatavotie priekšlikumi paredz, ka pašvaldībai, izstrādājot saistošo noteikumu projektu, tam būs jāpievieno paskaidrojuma raksts, kurā ir sniegts īss projekta satura izklāsts un sniegta informācija par konsultācijām ar lobētājiem, ja tādas ir bijušas.  Likumprojekts arī paredz, ka vismaz 10 dienas pirms saistošo noteikumu parakstīšanas tie ir jāpublisko pašvaldības mājaslapā un pašvaldības ēkā.  Kā uzsver KNAB, ikvienam indivīdam vai organizācijai ir tiesības likumīgā ceļā aizstāvēt savas intereses un lobēt tam nozīmīgu lēmumu pieņemšanu. Savukārt iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kas un kādus lēmumus ir ietekmējuši un kā interesēs lobētājs darbojas.  Informācijas apmaiņai un lobētāju mijiedarbībai ar publiskās varas subjektiem jānotiek atklāti, lai arī citas interešu grupas var izteikt savu viedokli un būt informētas, ka tiek izteikti noteikta veida priekšlikumi.  Nav iespējams pilnvērtīgi izsekot līdzi, kuras personas ir ietekmējušas lēmumu tā pieņemšanas procesā, ja nav iegūstama informācija par to, ar kādām fiziskām personām vai privāto tiesību juridiskām personām ir notikušas konsultācijas pašvaldību saistošo noteikumu sagatavošanas laikā.  Turklāt pašreiz spēkā esošā kārtība, ka pašvaldību saistošie noteikumi ir publiski pieejami tikai pēc to pieņemšanas, rada risku, ka informācija par sagatavošanā esošiem noteikumiem ir pieejama tikai atsevišķām personām, palielinot viņu informētību un radot priekšrocības lēmumu pieņēmēju ietekmēšanā.  Pašvaldību saistošo noteikumu izstrāde ir vienīgais normatīvo aktu izstrādes process Latvijā, kur sabiedrībai nav dotas iespējas iepazīsties ar normatīvā akta projektu, izņemot tos saistošos noteikumus, kuri stājas spēkā saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma noteikumiem, norāda KNAB. Likuma grozījumi vēl būs jāskata Saeimā.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

HA HA HA

JA PASTĀSTIS KAD SAŅEMA KUKULI TAD RESTES,TAGAD KAS LOBĒ,
KAS TAD IECAVĀ KO LOBĒ
AIZUPIEŠI 1200000LATU NELOBĒ
BERNUDĀRZA SILTINĀŠANA TIE PAŠI AIZUPIEŠU KADRI
IEKŠPAGALMS DOMES SAKRITTĪBA BIJ NEKĀDA LOBĒŠANAS
TAGAD ŪDENSAPGĀDE 6000000 LATU IZSAIMNIEKOŠANA

pirms 11 gadiem, 2009.10.21 19:10

Latvijā un pasaulē