Pedagogi var sākt pieteikties tālākizglītības kursiem

Šodien, 27. jūnijā, sākas elektroniskā pieteikšanās vispārējās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības kursiem. Kopumā pedagogiem tiek piedāvāti vairāk nekā 40 kursi.Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka pedagogiem ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu tiek piedāvātas 42 programmas dažādās jomās. VISC mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka dažās programmās pieteikšanās sākās jau pērn oktobrī, bet lielākajā daļā - šodien. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības pedagogi visās izglītības pakāpēs - pirmsskolas, pamatizglītība un vidējā izglītība.  Kursu norise plānota pēc reģionālā principa un visu projekta īstenošanas laiku, tāpēc satraukumam, ka grupas būs nokomplektētas un nebūs vietu, nav pamata. Tālākizglītības programmu piedāvājums regulāri tiks aktualizēts, informē VISC. Ar programmu piedāvājumu var iepazīties internetā: http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/esf_projekts_programmas.shtm.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē