Pēdējo dienu var iesniegt nulles deklarācijas 1

Šodien pēdējo dienu iedzīvotāji Valsts ieņēmumu dienestā (VID) var iesniegt mantiskā stāvokļa jeb tā dēvētās nulles deklarācijas.

2011.gada 15.decembrī stājās spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas paredz, ka mantiskā stāvokļa deklarācija noteiktām iedzīvotāju kategorijām jāiesniedz VID no 1.marta līdz 1.jūnijam. Tajā jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli 2011.gada 31.decembra plkst.24. Līdz šim VID saņēmis vairāk nekā 82 000 mantiskā stāvokļa deklarāciju. Iepriekš VID prognozēja, ka sākumdeklarēšana skars plašu iedzīvotāju loku, piemēram, cilvēkus, kuru uzkrājumi un parādi ir lielāki par 10 000 latu, tādejādi provizoriskais cilvēku skaits, kurus varētu skart sākumdeklarēšanās, ir ap 70 000. Tuvojoties mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņa beigām - 1.jūnijam -, ik dienu tiek sasniegti jauni iesniegto deklarāciju skaita rekordi, iepriekš norādīja VID. LETA jau ziņoja, ka sākumdeklarācija jāiesniedz, ja persona Latvijā ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu un uz kuru nav nostiprinātas īpašumtiesības, kā arī īpašumu ārvalstīs. Tāpat būs jādeklarē skaidras naudas uzkrājumi, iegādātās kapitāla daļas Latvijā un ārzemēs, parāda vērtspapīri, aizdevumi, parādsaistības un citi īpašumi, kuru vērtība pārsniedz 10 000 latu. Nav jādeklarē tie īpašumi, kas jau ir reģistrēti valsts reģistros. Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā. Līdz šim VID saņēmis 26 deklarācijas, kurās deklarēti vairāk nekā 660 000 latu nelegāli ienākumi. Deklarāciju var iesniegt - vai nu personīgi vēršoties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz speciāli izveidotu e-pasta adresi "VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv", kā arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Deklarācijas var arī sūtīt VID pa pastu. Par pārkāpumiem mantiskā stāvokļa deklarēšanā varēs piemērot naudas sodu līdz 250 latiem, tad, ja persona nebūs iesniegusi mantiskā stāvokļa deklarāciju, nebūs ievērojusi deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību vai arī deklarācijā būs norādījusi apzināti nepatiesas ziņas. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatīs VID, un saukt pie atbildības personas varēs ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas un ne vēlāk kā viena gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Latvijā un pasaulē