Pieņem noteikumus mājas dzīvnieku reģistrācijai

Valdība šodien pieņēma Ministru kabineta noteikumus par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.Tas ir viens no dzīvnieku aizsardzībai nozīmīgākajiem normatīvajiem aktiem, norāda Zemkopības ministrija.Ar noteikumiem plānots izveidot mūsdienīgu, vienotu mājas (istabas) dzīvnieku - suņu, kaķu un mājas sesku - reģistrācijas sistēmu, kuras pamatā ir dzīvnieku apzīmēšana ar mikročipu un reģistrācijas datu apkopošana un pievienošana dzīvnieku reģistram, ko uzturēs valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (LDC).  Aprēķini liecina, ka vienotas reģistrācijas sistēmas izveidei un visu suņu pirmreizējai bezmaksas mikročipēšanai sākotnēji būs nepieciešami vairāk nekā divi miljoni latu. Šī salīdzinoši lielā valsts investīcija pirmajā ieviešanas gadā ir nepieciešama, lai gada laikā reģistrētu visus valstī esošos suņus. Katra nākamā gada reģistra uzturēšanas un jaundzimušo suņu reģistrēšanas izmaksas plānotas 0,3 miljonu latu apmērā. Šī vienotā kontroles mehānisma izveide atmaksāsies jau divarpus gadu laikā, jo samazināsies tēriņi par dzīvnieku patversmju uzturēšanu, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un trakumsērgas kontroli, savukārt ievērojami pieaugs pašvaldību ieņēmumi no suņu turēšanas nodevām, norāda Zemkopības ministrija.  Pašlaik visas Latvijas pašvaldības kopā spēj gadā iekasēt tikai 50 000 latu, savukārt, ja suņi būs reģistrēti un izveidots kontroles mehānisms, turpmāk katru gadu pašvaldību nodevās būs iespējams iekasēt vidēji vienu miljonu latu.  Līdz šim datu reģistrā bija dati par dzīvnieku novietnēm, lauksaimniecības dzīvniekiem, zirgiem un bīstamiem suņiem. No 2009.gada 1.janvāra dzīvnieku reģistrā iekļaus arī visus Latvijā mītošos suņus, kā arī citus mājas (istabas) dzīvniekus pēc īpašnieka vēlēšanās.  Līdz šim Latvijā nebija noteikumu, kas regulētu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas un identifikācijas kārtību. Reģistrāciju veic atsevišķas pašvaldības, izsniedzot dzīvnieka īpašniekam identifikācijas žetonus, kā arī dzīvnieku audzētāju apvienības, veidojot savus reģistrus, taču šīs reģistrācijas rezultātā iegūtā informācija par dzīvniekiem un to īpašniekiem nekādā veidā netiek apkopota.  Līdz ar to Latvijā pat dzīvniekam ar mikročipu vai žetonu nav iespējams atrast īpašnieku, lai atdotu noklīdušu dzīvnieku vai sauktu pie atbildības par dzīvnieku aizsardzības noteikumu pārkāpumiem. Tāpat nav iespējama efektīva suņu turēšanas nodevu iekasēšana, kā arī trakumsērgas ierobežošana.  Noteikumi paredz, ka dzīvnieku čipēšanu un reģistrāciju veiks pilnvaroti praktizējošie veterinārārsti. Obligāti būs jāčipē un jāreģistrē visi suņi, savukārt pārējos mājdzīvniekus varēs reģistrēt pēc dzīvnieka īpašnieka vēlēšanās. Suņu pirmreizējā čipēšana tiks veikta par valsts budžeta līdzekļiem, savukārt citu mājdzīvnieku īpašniekiem par to būs jāmaksā.  Dzīvnieku reģistra dati būs pieejami pašvaldībām, Pārtikas un veterinārajam dienestam, dzīvnieku patversmēm, veterinārārstiem un policijai. Datubāzē varēs iegūt informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku un tā īpašnieku.  Tāpat LDC reģistrēs un publiskos informāciju par atrastu vai pazudušu reģistrētu dzīvnieku, informēs pazudušā dzīvnieka īpašnieku par tā atrašanu, nodrošinās uzskaiti par dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu.  Suņa īpašniekam būs pienākums pie pilnvarota veterinārārsta identificēt un reģistrēt suni līdz sešu mēnešu vecumam. Noteikumos paredzēts: ja suns jau ir identificēts ar mikroshēmu pirms noteikumu spēkā stāšanās, īpašnieka pienākums ir reģistrēt to gada laikā. Pārējie suņi, kas dzimuši pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, jāidentificē viena gada laikā - līdz 2010.gada 1.janvārim.  Paredzēts, ka noteikumos paredzētajā laikā suņu reģistrācija un identifikācija būs bez maksas.  Dzīvnieka īpašniekam, reģistrējot dzīvnieku, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī suņa pase vai vakcinācijas apliecība. Dzīvnieka īpašnieka pienākums būs ziņot datu centram par dzīvnieka sterilizāciju, kastrāciju vai nāvi, kā arī dzīvnieka turēšanas vietas maiņu.  Piedāvātais mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas modelis Zemkopības ministrijā sadarbībā ar kompetentām institūcijām un speciālistiem tapis triju gadu laikā. Lai izveidotu optimālu un efektīvu reģistrācijas sistēmu, rīkotas vairākas sabiedriskās aptaujas.  Noteikumu izstrādē piedalījās un to atbalstīja Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), LDC, Valsts meža dienests, Latvijas Pašvaldību savienība, lielākās pašvaldības - Rīga, Ventspils, Liepāja, Jelgava, Valmiera un citas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Latvijas Veterinārārstu biedrība, Latvijas Kinoloģiskā apvienība, Latvijas Sporta suņkopības federācija, Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība, Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome, dzīvnieku aizsardzības biedrība "DzīvniekuSOS", biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele", nodibinājums "Dzīvnieku Drauga fonds", patversme "Dzīvnieku Draugs" un juridiskais birojs "AB Grupa". Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē