Pieņems projektus lauku attīstības dažādošanai 1

Biedrība «Bauskas rajona lauku partnerība» noslēgusi līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu par Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009. – 2013. gadam īstenošanu. Noteiktais atbalsta apmērs dažādu vietējo vajadzību projektiem līdz 2013. gadam ir 815,6 tūkstoši latu. Tādējādi biedrība sāks jau otrās stratēģijas īstenošanu, kas izstrādāta 2008. gadā sadarbībā ar Rundāles, Iecavas, Bauskas un Vecumnieku novadu (izņemot Valles un Kurmenes pagastu) vietējām lauku kopienām, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībām. Stratēģiju paredzēts īstenot projektu iesniegšanas trīs kārtās, pa vienai kārtai katru gadu. 2009. gadam piešķirtais finansējums ir 165 625,39 lati. Viena projekta attiecināmo izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 14 tūkstoš latu. Projektu iesniegšanas pirmā kārta tiek atvērta 19. jūlijā un tā noslēgsies 19. augustā. Ieceru īstenošanas ilgums ir divi gadi pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Papildus Lauku atbalsta dienesta vērtēšanas kritērijiem Bauskas rajona lauku partnerība noteikusi arī savas specifiskas vērtēšanas prasības. Viens pretendents saņems atbalstu ne vairāk kā diviem projektiem katrā rīcībā katrā projektu konkursu kārtā. Ja būs iesniegsti trīs vai vairāk projektu, atbalstu iegūs tie divi pieteikumi, kuri vērtēšanā saņēmuši augstāko punktu skaitu. Gadījumā, ja punktu skaits vienāds, priekšroka būs dota projektam, ko īstenos tālāk no Bauskas centra (mērvienība – kilometrs). Tā paredzēts veicināt lauku teritorijas vienmērīgu attīstību.Pašlaik potenciālie projektu iesniedzēji visvairāk uzdod jautājumus, kā biedrībām un nodibinājumiem nodrošināt līdzfinansējumu. Bažas ir par pievienotās vērtības nodokli, kas ir attiecināms tikai uz biedrībām un nodibinājumiem. Daudz jautājumu ir par to, vai biedrībām un nodibinājumiem būs iespēja saņemt rēķinu priekšapmaksu. Jā, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, piešķirs avansu 90 procentu no projekta kopējās summas.Šomēnes tiekoties ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu, viņš nepārprotami lika saprast, ka turpmāk Zemkopības ministrijas prioritāte būs zemnieki un ražotāji laukos, tāpēc jau šogad būs jāķeras klāt stratēģijas prioritāšu pārvērtēšanai. Tādējādi jāsaprot, ka atbalstu vides sakopšanai, kultūrai, pasākumu organizēšanai, brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un citiem tamlīdzīgiem projektiem turpmāk no šī fonda vairs nepiešķirs. Tādēļ aktīvi jāizmanto iespējas, ko dod izsludinātā pirmā kārta. Ar prioritāšu mērķiem, rīcību piedāvātajiem risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu, kas jāiegūst, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu, iespējams iepazīties www.lad.gov.lv, www.bauskarp.lv, kā arī Uzvaras ielā 1, 336. kabinetā. Projektu pieņemšana: Uzvaras ielā 1, iepriekš saskaņojot projekta iesniegšanas datumu un laiku. Papildu informācija: partneriba@bauskarp.lv, tel. 28377878.UZZIŅAI Pirmajā kārtā lauku ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanai projektus varēs iesniegt šādās rīcībās:pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem (finansējums Ls 43 540),darbības centru izveidošana un aprīkošana (Ls 35 005,39),kultūras un vides aizsardzības aktivitāšu ieviešana (Ls 43 540),publiski pieejamas vides labiekārtošana, infrastruktūras izveide un esošo objektu uzlabošana (Ls 43 540).Projektus var iesniegt Rundāles, Iecavas, Bauskas un Vecumnieku novada (izņemot Valles un Kurmenes) biedrības un nodibinājumi, pašvaldības, arī pašvaldību iestādes, uzņēmēji, kā arī citas juridiskas un fiziskas personas. Atbalsta apmērs biedrībām un nodibinājumiem ir 90%, pašvaldībām un to iestādēm – 75%, 3pārējiem – 50% no programmas finansējuma.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Egija

Mācības projektu pieteikumu sagatavošanā
28.jūlijā, no plkst 10.00 līdz 13.00., Bauskas rajona padomes 3.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

pirms 11 gadiem, 2009.07.20 09:44

Lietotāju raksti