Piensaimniekiem pieejami interneta rīki

Internetā publiski pieejami rīki, kuri pilnveidojot varētu kļūt par piensaimniecības vadības nodrošinājuma programmatūru.Tie ir produkti, kas sadarbībā ar Valsts lauku tīklu radīti pēdējo divu gadu laikā un lauksaimniekiem bez maksas brīvi pieejami mājaslapā laukutikls.lv, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciāliste Dace Millere.Zemnieki var izmantot «Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmatu» un «Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu izvēli».Kā stāsta LLKC Lopkopības nodaļas speciālists Dainis Arbidāns, rokasgrāmata sniedz ieskatu par optimāliem risinājumiem piensaimniecību izveidē. Tā dod iespēju iepazīties ar četru dažāda lieluma piensaimniecību modeļiem, kompleksu projektu skicēm, nepieciešamo tehnikas aprīkojumu, kā arī īsiem aprakstiem par lopkopības un ar to saistītajiem augkopības pamatjautājumiem. Rokasgrāmatā ietverta sadaļa par investīcijām saimniecībā atkarībā no izraudzītā modeļa.Redzot piensaimnieku interesi par pirmo produktu, tapa «Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu izvēle», ar kuras palīdzību var izvēlēties atbilstīgāko piensaimniecības modeli un aprēķināt ekonomiski pamatotas investīcijas. Patlaban internetā pieejama pirmā modeļu izvēles versija, kas tiks papildināta un uzlabota, lai nākotnē šo interneta rīku varētu izmantot kā piensaimniecības vadības nodrošinājuma programmatūru, uzsver D. Arbidāns.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē