Piesaki kandidātus Vienotības balvai

Katru gadu Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) pasniedz Vienotības balvu - godalgu cilvēkam vai organizācijai, kas pelnījusi pateicību par savu darbu sabiedrības integrācijas jomā. SIF aicina aktīvi iesūtīt pieteikumus par tiem labajiem cilvēkiem un organizācijām, ko pazīstat.Un kas dien dienā nesavtīgi strādā, lai vide un sabiedrība apkārt kļūtu vienotāka, iecietīgāka un cilvēcīgāka!  Vienotības balva tika izveidota 2002. gadā ar mērķi pateikties tiem cilvēkiem un organizācijām, kas ar savu darbu sekmējušas saliedētākās un humānākās sabiedrības veidošanos. Ar sabiedrības integrāciju Latvijā SIF saprot gan etnisko integrāciju, kas nozīmē Latvijā dzīvojošo dažādu tautību ciešāku integrāciju Latvijas sabiedrībā, gan sociālo integrāciju jeb sociālās atstumtības mazināšanu.  Vienotības balvu iepriekšējos gados saņēmušas gan dažādas NVO, biedrības un to pārstāvji, piemēram, "DIA+LOGS", "Latvijas dialogi", "Afrolat", "Līdere" un citas, gan izglītības iestādes, piemēram, Kurzemītes pamatskola un Krāslavas Varavīksnes vidusskola. Tāpat Vienotības balva piešķirta cilvēkiem un iestādēm, kas rūpējas par Latvijas iedzīvotāju veselību, piemēram, Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas vecākai medmāsai Skaidrītei Pudānei, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejai un Invalīdu Sporta un rehabilitācijas klubs "Cerība". Un šādi cilvēki un organizācijas ir vēl!  Motivācija darīt labu līdzcilvēkiem, savam pagastam, pilsētai vai valstij, motivācija palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem citur pasaulē ir tas gara spēks, ko SIF vēlas cildināt. Ar Vienotības balvas pasniegšanu SIF cer šo gara spēku stiprināt, aizraujot arī citus sekot balvas laureātu piemēram.  Šogad Vienotības balvas mērķis ir uzteikt veikumu ne tikai sabiedrības integrācijas, bet arī iecietības jomā, tādējādi vēlreiz akcentējot tolerances un dažādības problēmjautājumus mūsu valstī, īpaši pasakoties tiem cilvēkiem un organizācijām, kas nesavtīgi strādā iecietīgākas sabiedrības veidošanai. Tāpēc Vienotības balva šogad tiks pasniegta novembrī - Iecietības dienas ietvaros.  SIF aicina ikvienu pacelt acis un palūkoties sev apkārt - iespējams, cilvēks vai organizācija, kuras darbs humānākas pasaules veidošanā balstīts un patiesu un cilvēcisku vērtību sistēmu, ir tieši Jums blakus!  Ja domājat un zināt, ka šo cilvēku vai organizācijas veikums ir vērst nākotnē, ka arī citiem par to jāuzzina un ka sabiedrībai vajadzētu ar lielāku izpratni un uzmanību izturēties pret šiem jautājumiem, lūdzu, dariet to zināmu!  Vienotības balvas nolikums un pieteikuma forma atrodama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.lsif.lv , sadaļā - Vienotības balva. SIF vēlas atrast šos cilvēkus un organizācijas un pateikties viņiem.  Pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 2008.gada 25.augusts!

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti