Pieteikšanās laiks – viens mēnesis

Lauku atbalsta dienests (LAD) 1. jūnijā sāks pieņemt projektu iesniegumus vairākos atbalsta veidos.Saskaņā ar Lauku attīstības programmu 2007. – 2013. gadam var pretendēt uz finansējumu šādos pasākumos: «Lauku saimniecību modernizācija» (6. kārta), «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» (7.), «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai» (5.) un «Tūrisma aktivitāšu veicināšana» trešajā kārtā. Projektu iesniegumu pieņemšana ilgs vienu mēnesi, noslēdzoties 1. jūlijā. Tā informē Solveiga Lazovska, Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece.Pasākuma «Lauku saimniecību modernizācija» sestās kārtas kopējais publiskais finansējums noteikts 21 559 796 latu apmērā. Zemgales reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei (ZRLP) šī atbalsta veida summa sasniedz trīs miljonus. Iepriekšējās reizēs tās bija par maz, lai apmierinātu visus pieteikumus, precizē ZRLP vadītāja vietniece Inese Robežniece. Viņa arī precizē, ka piektajā kārtā izdevās apmierināt visus pretendentus, jo kopumā Latvijā interese par šo atbalsta veidu bija mazāka. Nevar paredzēt, kā būs šajā pieteikšanās kārtā, jo kredītresursu piesaiste ir kļuvusi ievērojami sarežģītāka.Atbalsta pasākuma «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» mērķis ir sniegt investīcijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Uz atbalstu var pretendēt pašvaldības, kas atrodas Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas ar lauku teritoriju pasākumu drīkst īstenot tikai lauku teritorijā. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas septītajai kārtai piešķirts publiskais finansējums 5 000 000 latu apmērā. Zemgalē un arī Latvijā nav iedzīvināts pasākums «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)». Tas paver iespējas ar lauksaimniecību nesaistītai uzņēmējdarbībai vai nodarbinātībai lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu alter¬natīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos. Atbalsta pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas vēlas dibināt jaunu vai attīstīt esošo uzņēmumu lauku teritorijā. Pasākuma piektās kārtas publiskais finansējums noteikts trīs miljonu latu apmērā.Pasākuma «Tūrisma aktivitāšu veicināšana» otrajā kārtā Zemgalē nebija neviena pieteikuma, pirmajā – trīs. Pašreizējā ekonomiskā situācija nav labvēlīga arī lauku tūrisma un ar tūrismu saistīto pakalpojumu un infrastruktūru pilnveidei. Pasākums jāīsteno Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajonu. Uz tūrisma aktivitāšu veicināšanas atbalstu var pretendēt zemnieku saimniecība vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, vai komersants. Pasākumam trešās kārtas publiskais finansējums noteikts 1,5 miljonu latu apmērā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē