Plāno samazināt administratīvo slogu svaigpiena apritei

Lai samazinātu administratīvo slogu gan svaigpiena ražotājiem, gan piena pircējiem - pārstrādātājiem, Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei".Noteikumu projekts šodien izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Grozījumi noteic, ka turpmāk, lai piedalītos svaigpiena realizācijā, nebūs nepieciešamas piena realizācijas atļaujas, kā arī piena pircējs pats nodrošinās piena paraugu ņēmēju apmācību. Līdz šim bija noteikts, ka apmācību kursu var apgūt tikai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā. Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā piena pircējam tiks dota iespēja pašam izlemt, kādā veidā un kur apmācīt pārtikas uzņēmumā strādājošos piena paraugu ņēmējus. Jaunais noteikumu projekts paredz, ka visi svaigpiena ražotāji iekļaujami valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" izveidotajā un uzturētajā vienotajā svaigpiena kvalitātes elektroniskajā datubāzē. Ja saimniecībā būs konstatēti pārkāpumi dzīvnieku veselības, novietnes higiēnas vai svaigpiena kvalitātes jomā, datubāzē tiek pievienotas norādes par svaigpiena realizēšanas aizliegumu. Tāpat normatīvajā aktā ir noteikta kārtība, kādā atceļams svaigpiena realizācijas aizliegums. Noteikumu projektā arī precizēts, ka turpmāk institūcija, kas veic laboratoriju akreditācijas procesu Latvijā, ir SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs". Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē