Precizēti aizsargājamo teritoriju noteikumi

Ministru kabineta sēdē akceptēts noteikumu projekts «Īpaši aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi». Dokumentā, ko sagatavojusi Vides ministrija, precizētas teritoriju apsaimniekošanas prasības, tostarp arī mežu izmantošana un īpaši aizsargājamo zonu apmeklēšanas kārtība. Putnu ligzdošanas periodā ir noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi. Mainīti arī kritušu koku, celmu izvākšanas, meža ceļu būvniecības un rekonstrukcijas nosacījumi. Ierobežojumi attiecas uz vēja elektrostaciju celtniecību, upju un strautu līniju mainīšanu, lauksaimniecībā izmantojamo un arī citu zemju sadalīšanu atsevišķos gabalos.Jaunie noteikumi aizstās pašlaik spēkā esošo 2003. gada 22. jūlijā Ministru kabineta apstiprināto dokumentu par īpaši aizsargājamu teritoriju izmantošanas prasībām, informē Vides ministrijas komunikācijas nodaļa.Kopš 2009. gada jūlija Bauskas un apkārtnes īpaši aizsargājamās teritorijas uzrauga Ķemeru Nacionālā parka īpašs dienests. Agrāk šos pienākumus veica Jelgavas reģionālās pārvaldes vides inspektori.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē