Projektā tiksies triju pašvaldību sociālā darba speciālisti

Pašvaldību sociālo dienestu darbinieki no Iecavas un Pakrojas Lietuvā trešdien, 14. martā, izzinās kolēģu pieredzi Rundāles novadā. Šīs pašvaldības Lietuvas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmā sākušas īstenot projektu «Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp sociālajiem dienestiem», informē projekta vadītāja Kristīne Kosoja.Rundāliešiem ir, ko rādīt sadarbības partneriem, - tiks apmeklēts sociālais centrs un bērnudārzs «Mārpuķīte» Saulainē, stāsta Rundāles novada domes sociālā dienesta speciāliste Sandra Upīte. Jaunieši ar īpašām vajadzībām, kuri pie Lilitas Lauskinieces apmeklē drāmas terapijas nodarbības, rādīs, ko apguvuši.  Sagatavota prezentācija par sociālā dienesta aktivitātēm - veco ļaužu apmeklējumiem Adventes laikā, iesaistot Saulaines profesionālās vidusskolas audzēkņus, vietējo iedzīvotāju plaši atbalstītā labdarības akcijas norise un noslēgums Rundāles pils Baltajā zālē, kartupeļu nogāde trūcīgajiem, sociālā dienesta iknedēļas izbraukums pa novada pagastiem. Šajā pašā projektā 15. martā Iecavas novada domes sociālais dienests uzņems kolēģus no Rundāles un Pakrojas.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē