Protestē Iecavas pašvaldības uzņēmums 7

Iecavas novada SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valde iesniegumu par divu nozaru radīto zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu iesniegs Iecavas novada Domei šodien, 15. septembrī. Ja pašvaldība desmit dienu laikā neatradīs risinājumu, vadība solās atkāpties no amatiem.Uzņēmuma valde lēmumu par to pieņēma sēdē 12. septembrī. Skaidro komunālās saimniecības valdes priekšsēdētājs Alvis Feldmanis: «Pašlaik sadzīves atkritumu norma vienam iedzīvotājam mēnesī ir 0,1 kubikmetrs. Par to jāmaksā 0,75 lati, ieskaitot PVN. Apjoms noteikts jau pirms vairākiem gadiem. Mēs aizvedam divreiz vairāk. Uzskaite liecina, ka viens iedzīvotājs mēnesī izmet 0,2 kubikmetrus drazu. Uzņēmums par viena kubikmetra aizvešanu uz izgāztuvi Grantiņos maksā trīs latus SIA «Vides serviss». Pakalpojuma izmaksas 2007. gada pirmajā pusgadā komunālajai saimniecībai nesa zaudējumus 4943 latu apmērā.»Vēl iesniegumā pieprasīts segt liftu apsaimniekošanas zaudējumus (līdzīgi kā par atkritumu izvešanu, par šīgada noteiktu periodu).Elektrības un degvielas izmaksas šogad ir palielinājušās. Pašlaik SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (turpmāk – DzKS) mēnesī par elektroenerģiju maksā 4000 latu, iepriekš – 3000 latu. Kaut arī dārdzība pieaug visās nozarēs, komunālā saimniecība pagaidām maksu par pakalpojumiem nav paaugstinājusi.Uzņēmuma klientu parāda summa ir ap 40 000 latu, tā krājas gadiem. Lai ieinteresētu iedzīvotājus norēķināties par sniegtiem pakalpojumiem, DzKS aicināja iedzīvotājus noteiktā termiņā samaksāt parāda pamatsummu, dzēšot soda procentus. Diemžēl iespēju izmantojusi neliela ļaužu daļa. «Strādājot komunālajā saimniecībā, esmu secinājis, ka pašvaldībai uzņēmums ir jādotē. Iespējams, ar sociālās palīdzības programmu, atbalstot mazturīgās ģimenes. Diemžēl daudzi privātmāju īpašnieki, neko nemaksājot, izmet atkritumus konteineros pie daudzdzīvokļu ēkām. Samazināt drazu apjomu varētu, mācot iedzīvotājus saspiest plastmasas pudeles. Daļa izvestā ir gaiss. Savulaik novads atdeva zemi atkritumu poligonam Grantiņos. Iespējams, par to var iegūt kādas atlaides,» pārdomās dalās A. Feldmanis. Lai uzturētu uzņēmuma budžetu, esot jābalansē kā uz naža asmens. Uzņēmuma vadība un speciālisti par reālo situāciju informēja novada Domi. Tā šīgada 12. augustā kā kompromisu pieņēma lēmumu palielināt sadzīves atkritumu normu vienam iedzīvotājam no 0,1 uz 0,15 kubikmetriem mēnesī. Jaunā kārtība būtu stājusies spēkā šīgada 13. septembrī. Pašvaldība saņēmusi divus iesniegumus par lēmuma apturēšanu un atkārtotu izskatīšanu nepilnīgas dokumentācijas un situācijas izpētes dēļ. «Dome 9. septembrī sēdē atcēla 12. augusta lēmumu par normas palielināšanu. Aizvainojošs ir veids, kā tas notika. Viens iesniegums Domē saņemts tikai 5. septembrī, bet Domes sēdē 9. septembrī jau bija gatavs lēmumprojekts. Tas liecina, ka jautājums jau bija izlemts. Man nav saprotams, kāpēc novada Dome pieņem lēmumu, kas nes zaudējumus pašas kapitālsabiedrībai. Tas jau sāk atgādināt cīņu ar vējdzirnavām,» teic DzKS vadītājs. Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Ošiņš, kurš piedalījās Domes sēdē, stāsta: «Vienā sanāksmē pieņem lēmumu, sakot, ka dokumentācija ir pietiekama, bet otrā –ka ne. Statistika liecina, ka faktiskais izvesto atkritumu apjoms ir divreiz lielāks, neskaitot mēbeles. Tās vedam tāpat. Dome jautājumu nevēlas risināt. Priekšlikumus par normas palielinājumu iesniedzām jau šīgada maijā, bet apstiprināja tikai augustā. Tagad šo lēmumu atcēla. Kopā ar uzņēmuma ekonomisti bijām sagatavojuši datus, lai atspēkotu pārmetumus. Taču tos neņēma vērā. Es vēl dabūju parunāt, bet ekonomistei nedeva vārdu. Pēc Domes sēdes iesniedzu komunālai saimniecībai atlūgumu, jo saprotu, ka nav vērts runāt.»Situāciju komentē novada Domes deputāts Atis Avots: «Atcēlām 12. augusta lēmumu, jo par izvesto atkritumu daudzumu liecināja dati tikai par diviem mēnešiem. Taču Ministru kabineta noteikumos par metodiku teikts, ka jāskatās gada garumā. Piedalījos komunālās saimniecības valdes sēdē 12. septembrī. Par jautājuma būtību runāja maz, vairāk valdīja emocijas. Manuprāt, situācijai ir vairāki risinājumi. Jāpāriet uz samaksu pēc faktiski izvestā drazu apjoma no katras mājas vai dzīvojamo ēku grupas atsevišķi. Jāpārskata pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu novadā, kas ir spēkā kopš 2004. gada. Tie jāpilnveido, jo situācija ir mainījusies.Stingri vadoties pēc likuma par atkritumu apsaimniekošanu, katram nekustamā īpašuma saimniekam būtu jābūt līgumam par atkritumu izvešanu. Tā aptvertu visu novadu, jo pašvaldības teritorijā strādā vismaz trīs atkritumu apsaimniekotāji.» UZZIŅAI SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» darbības jomas: kanalizācija un ūdenssaimniecība (aizvien jauni pieslēgumi no jaunbūvēm); daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana; atkritumu saimniecība (ap 2700 klientu daudzdzīvokļu ēkās, 12 juridisku personu un 20 privātmāju); Iecavas vides un kapsētu sakopšana (sētnieki, dārznieks, apzaļumošana, puķkopība).

Pievieno komentāru

Komentāri 7

Reksis

Galdnieks uztaisīja ķeblīti čību šuvējam un par to paprasīja sešus pārus čību. Kad čību šuvējs prasīja kāpēc tik dārgi, galdnieks atbildēja lai šujot čības lētāk....

pirms 12 gadiem, 2008.09.18 19:07

arka

Protestēt nav liegts. SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" valdes un valdes priekšsēdētāja viedoklis ir saprotams. Nez kāpēc valdes priekšsēdētājs A.Feldmanis aizmirsis un nepiemin Iecavas novada Domes ieguldījumu sadzīves atkritumu nozarē. Kalendārā gada laikā par Domes līdzekļiem ir iegādāti jauni sadzīves atkritumu konteineri. Ar Domes palīdzību no Zviedrijas ir saņēmta lieljaudas atkritumu savācēja automašīna. Varbūt SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" valde vēlas lai arī deputāti izved atkritumus? A.Feldmanis klusē arī par to, ka viņš likvidēja sadzīves atkritumu šķirošanu. Iecavas ciemata iedzīvotājiem tā ir liegta kopš 2007.gada vidus. Šis jautājums pašlaik ir aktuāls visā Latvijā.
Secinājums viens - Sadzīves atkritumu nozarē ir jāsakārto uzskaite un ne tikai. Šo darbu ir jāvec SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" valdei ar saviem specialistiem.

pirms 12 gadiem, 2008.09.15 22:51

Hmm

Viens otrs Teļuku (televizuru) pārskatījies un drukātos vārdus pārlasījies!
Jā, - tur tagad modē - visādas kompensācijas reālas pieprasīt: orālas, morālas materiālas .. Tagad jau modē arī klaigāt .. šantažēt - draudēt ar streikiem utml ..

pirms 12 gadiem, 2008.09.15 21:52

iedzīvotāja

nav nekādas skaidrības ,kur tā mūsu nauda paliek.uzrakstiet tak atskaiti un publicējiet cik kurai mājai izlietojat un par ko.koridori tumši ,netīri.sētā krimimāls skats.

pirms 12 gadiem, 2008.09.15 14:21

VILNIS

Dīvaini gan - Iecavā ir tik daudz privātmāju, bet līgumus par atkritumu izvešanu ar DzKS noslēguši tikai 20 privātmāju īpašnieki. Varbūt citi slēguši līgumu ar citu firmu? Lai pieņemtu lēmumu, nepieciešama analīze par atkritumu veidošanos Iecavas novadā. Diemžēl ar Okolovska aiziešanu no DzKS īpaši nekas nav mainījies. Turpinās darbība saskaņā ar principu: ja DzKs vajadzīga nauda, jāpalielina tarifi pakalpojumiem, vai, kā šajā gadījumā, jāpalielina atkritumu norma VISIEM novada iedzīvotājiem (jānosaka pacientu vidējā temperatūra slimnīcā). Ko lai saka par tiem iedzīvotājiem, kas noslēguši līgumus ar citu firmu. Vai arī viņiem būtu jāizsaka nepārvarama vēlēšanās samaksāt vairāk?
Starp citu par liftiem. Pagājušajā gadā Dome solīja budžeta dotāciju liftu uzturēšanai (cik atceros runa bija par aptuveni 10000 Ls), lai novada iedzīvotājiem, kas nedzīvo 9-stāvu mājās, nebūtu no apsaimniekošanas naudas jāsedz šie izdevumi. Vai solījums izpildīts?

pirms 12 gadiem, 2008.09.15 13:24

iecavnieks

Konteinerus vajag likt aiz atslēgas..... Stulbi pie mums ir - tas kurš legāli maksā, to arī slauc. Tie, kas neslēdz līgumus par atkritumu izvešanu - tikkai noņirdz par mums. Bardaks valstī -cūkmens tikai taisa akcijas par atkritumu savākšanu. Būtu valstī ieviesuši atkritumu nodokli, tad būtu nauda par ko savākt atkritumus.

pirms 12 gadiem, 2008.09.15 10:53

sise

Domāju, ka Iecavā ir aktuāls jautājums par tiem atkritumu ražotājiem, kas nav noslēguši līgumu ar apsaimniekotāju, nav iegādājušies konteineru, bet savus atkritumus vakaros pa kluso ved izgāzt daudzdzīvokļu māju konteineros, par kuru izvešanu maksā šo māju iedzīvotāji.

pirms 12 gadiem, 2008.09.15 09:42

Latvijā un pasaulē