Ražas laikā redzējumam jābūt asākam 2

Līdz ar ražas vākšanas startu paziņotas pirmās graudu iepirkuma cenas, kas nebūt nav iepriecinošas lauksaimniekiem. 60 latu par tonnu kviešu ir ievērojami mazāk par graudu audzēšanas pašizmaksu.Protams, mūsu zemnieki pārdzīvojuši ne tādas vien grūtības. Pieredze ar piena iepirkuma cenu katastrofālu pazemināšanos līdz pat nulle santīmiem, Bauskas pusē nesamaksātie parādi par iepirkto pienu un līdzīgas nedienas salauž, bet neiznīcina latviešiem tik ierasto ražošanas veidu.Labi sen zemnieku vidū puspajokam virmoja teiciens, ka Latvijā iznīcināja cukurbietes un tagad ķeras klāt piena nozares likvidēšanai. Vai pienācis laiks graudu nozares kraham? Šīs visas problēmas saistītas ar pasaules tirgus ietekmi, bet Latvijā nedienas it kā dubultojas. Lauksaimniekiem jādomā, kur likt izaudzēto ražu, lai zaudējumi būtu pēc iespējas mazāki.Ne visiem zemniekiem samaksāts par 2008. gada ražu. Sakarā ar lielajiem kredītiem un krīzi ekonomikā, dzirdami gadījumi par uzņēmumiem ar krāpniecisku dabu, kas nenorēķinās par iepirktiem vai glabāšanā nodotiem graudiem. Šādas firmas uzņēmumi, iespējams, atrodas arī Zemgalē. Lauksaimniecībā, līdzīgi kā citās nozarēs, parādās shēmošanas varianti, proti, viens uzņēmējs dibina savstarpēji saistītus uzņēmumus, iepirktā vai glabāšanā nodotā produkcija tiek pārbīdīta no viena uzņēmuma uz otru. Ja kādam no šiem saistītajiem uzņēmumiem draud finansiālas grūtības, tad zemnieka produkcija, protams, atradīsies tajā uzņēmumā, kurš bankrotēs, un zemnieks savu daļu zaudēs par labu bankai. Šāda rakstura uzņēmēju rašanos vairo arī tiesu varas nespēja vai nevēlēšanās atklāt negodīgos darījumus. Nododot savu izaudzēto ražu, zemniekam jābūt pārliecinātam, ka uzņēmumam, kuram tiek uzticēta viņa produkcija, vai bankā nav noslēgta komercķīla. Ja šāda komercķīla pastāv, finansiālu grūtību gadījumā banka var aizturēt ne tikai uzņēmumam piederošo mantu, bet arī trešās personas mantu, t. i., zemnieka nodoto produkciju.Katrs saimnieks zina, ka obligāta prasība pirms produkcija nodošanas ir noslēgt līgumu, kurā jābūt minētiem pieņemšanas, glabāšanas un pārdošanas noteikumiem. Tomēr dažreiz tas neliekas svarīgi, bet pēc tam šāda aizmāršība izspēlē ļaunu joku.Zemniekus aicinu būt tālredzīgiem, sadarboties ar drošiem partneriem, ja iespējams, produkciju uzglabāt un pārdot par visizdevīgāko cenu.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti