Rīko konferenci par saimniekošanu Lielupes baseinā 1

Nākamnedēļ Bauskā notiks Zemgales plānošanas reģiona un Baltijas Vides foruma rīkota konference par ūdens apsaimniekošanu Lielupes baseinā Latvijas un Lietuvas pierobežā.Konferencei aktualitāti piešķir fakts, ka ūdens kvalitāte Lielupes baseinā kopumā jau ilgstoši tiek vērtēta kā slikta, pamato Baltijas Vides foruma (BVF) pārstāve Dace Strigune. Atsevišķos posmos dažās upēs situācija gan pēdējos gados esot uzlabojusies.Taču vēl aizvien ir daudz tādu vietu, kur ūdens piesārņojums nemazinās vai pat palielinās galvenokārt intensīvās lauksaimnieciskās darbības dēļ, pārlieku daudz izmantojot mākslīgo un dabisko mēslojumu. Upes piesārņo arī neattīrīti notekūdeņi. Tāpēc pastāv risks līdz 2015. gadam nesasniegt ekoloģiskā stāvokļa, tostarp ūdens kvalitātes, būtisku uzlabošanos, kā to paredz Lielupes baseina apsaimniekošanas plāns.Kā informē Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) speciālisti Juris Kālis un Elīna Uļanska, pēdējos gados notikuši divi projekti, kuru mērķis ir ūdens kvalitātes un apsaimniekošanas uzlabošana Lielupes baseinā pārrobežu teritorijā Latvijā un Lietuvā.Pirmais projekts ar Norvēģijas valdības atbalstu beidzās pirms nepilniem diviem gadiem. Otrais, Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts «Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā» jeb «GrandeRio» arī tuvojas nobeigumam. Abu minēto projektu gaitā, iesaistot plašu partneru loku no Zemgales un Ziemeļlietuvas, sagatavoti vairāki tehniski ekonomiskie pamatojumi, kā arī tehniskie projekti lietusūdens savākšanai, kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanas sistēmu būvei, tīrītas un sakoptas mazo upju gultnes un krasti, labiekārtotas atpūtas vietas. Rīkota iedzīvotāju izglītošanas kampaņa, iesaistot daudz bērnu un jauniešu. «Bauskas Dzīve» šovasar rakstīja par Mūsas un Mēmeles gultnes un krastu tīrīšanu Uzvarā, Bērzkalnos, Mežotnē un Vecsaulē Bauskas novadā. Savukārt Iecavā 14 vidusskolēni no Latvijas un 12 no Lietuvas piedalījās otrajā starptautiskajā jauniešu vasaras skolā, kuras uzdevums bija pētīt Lielupes baseina ūdens resursus un dabas vērtības. Projekta dalībnieki devās laivotāju ekspedīcijā, lai paņemtu un novērtētu ūdens analīžu paraugus.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

???

Vispār tā ir projekta Granderio noslēguma konference.

pirms 8 gadiem, 2012.10.20 18:38

Latvijā un pasaulē