Rundālē īsteno vairākus projektus

Līdz oktobra beigām plānots siltināt Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības ēku. Tiks veikta ārsienu, jumta pārseguma, ieeju, ēkas cokola un pamata sienu siltināšana. Apstrādās logus, lai gar tiem nepūstu vējš, uzstādīs energoefektīvākus gaismekļus. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi tiks veikti klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektā «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības ēkā». Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 128 284, no kuriem Rundāles novada domes līdzfinansējums ir 35,05 procenti jeb Ls 44 964.Izsludinātais iepirkums 16. janvārī beidzās būvdarbu pretendentiem, kuri varētu veikt Svitenes bijušās pagastmājas vienkāršotu renovāciju. Tās pirmajā stāvā telpas jāpadara atbilstīgas pirmsskolas izglītības grupu darbam. Svitenes pagasta pārvalde un bibliotēka pārceļas uz saieta namu. Rīt, 23. janvārī, beigsies iesniegšanas termiņš izsludinātajam iepirkumam tehnisko projektu izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai un autoruzraudzībai Saulainē, Svitenē un Viesturos. Līdz 30. janvārim vēl var pieteikties pretendenti, kuri varētu pārdot, piegādāt un uzstādīt salmu apkures katlu siltuma ražošanai Saulainē.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē