Sāk maksāt avansu par platībām

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir sācis platību maksājumu un mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta avansu izmaksu lauksaimniekiem.Kopš pagājušās nedēļas vidus tiek maksāts vienotā platību maksājuma un mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta maksājuma avanss lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.Novembrī tiks sākta arī bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansu izmaksa, vēstīts Valsts lauku tīkla mājaslapā laukutikls.lv.Lauksaimnieki saņem vienotā platību maksājuma avansu 50% apmērā jeb 29,63 latus par hektāru. Mazāk labvēlīgo apvidu atbalsts tiek maksāts 70% apmērā jeb 12,24, 19,57 vai 28,40 latu par hektāru atkarībā no teritorijas kategorijas. Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avanss tiks maksāts 70% apmērā no konkrētās likmes.Atbalsta avansu maksā par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles, uzsver LAD. ES un Latvijas normatīvajos aktos noteikts, ka galaatbalsts par 2012. gada sezonā iesniegtajiem pieteikumiem jāizmaksā līdz 2013. gada 30. jūnijam.Vairāk informācijas par tiešajiem maksājumiem un to likmēm 2012. gadā pieejams LAD mājaslapā internetā lad.gov.lv, sadaļā «ES atbalsts/Tiešie maksājumi».

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē