Sākas iestāžu un īpašumu pārņemšana

Bauskas rajona Padome atbilstīgi reorganizācijas plānam novadiem vispirms nodos izglītības iestādes. Tas jāpaveic līdz 31. augustam. Iecavas internātpamatskola un Zālītes speciālā internātpamatskola vietējās pašvaldības pārziņā pāries, iespējams, jau šonedēļ, informē rajona Padomes (RP) izpilddirektore Dagnija Ludrika.Varbūt šonedēļ Vecumnieku novads saņems arī rajona pašvaldības kapitāldaļas SIA «Piebalgas». Nākamnedēļ minētās vietvaras ziņā, iespējams, būs RP autobuss. Iestāžu (arī Bauskas pils muzeja, bērnunama-patversmes «Annele»), īpašumu (arī sporta bāzes Pilskalna ielā 26, ēkas Uzvaras ielā 1 un Katoļu ielā 3 Bauskā) un mantas nodošana, kā arī finanšu līdzekļu pārskaitīšana paredzēta noteiktā laikā un secībā līdz gada beigām.Iecavas novada Domes deputāts Sergejs Mašiņenkovs laikrakstu iepriekš informēja, ka vietvara vēl neesot saņēmusi daļu RP finanšu līdzekļu, ko paredzēja, dalot rajona pašvaldības īpašumus. Iecavnieki apsverot naudu ieguldīt sociālās mājas «Aizupieši» rekonstrukcijas pabeigšanā. «Divus maksājumus esam jau veikuši. Valsts rajona Padomei arī nepārskaita uzreiz visu summu. Tikko ienāks nauda, tā novirzīsim. Taču, ja no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemsim mazāk, tad lems, cik pārskaitīs Iecavas novada Domei,» skaidro Ilona Spurķe, RP Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja.«Esam sagaidījuši no novadiem nodošanas-pieņemšanas komisijas sastāvu, kas pārņems rajona Padomes iestādes. Protams, kamēr jaunās pašvaldības rada darbinieku struktūras, nav iespējams ķerties pie lietām, kas skar iestāžu un īpašumu pārņemšanu. Pašlaik jau arī vēl tas ir diezgan problemātiski. Ne tik sarežģīti ir Vecumnieku novadam, kas jau strādā ar esošiem resursiem un bāzi, un vēl mazāk grūtību ir Iecavai. Sarežģītāk ar īpašumu nodošanu ir Bauskas novadam, jo kādam iestādes ir jāpieņem un jāturpina darbs ar tām.Kā ierasts, nodošanas-pieņemšanas komisijās iekļautas ne tikai amatpersonas, bet arī darbinieki. Viņu vidū ir arī ierindas grāmatveži, jo dokumentācijā ir slēguma bilances, inventarizācijas, procedūras gaitā jāskaita taustāmas lietas. Pretī jābūt cilvēkam, kas to dara. Šoreiz mums tā ir, kā ir,» stāsta izpilddirektore D. Ludrika. Kā jau minēts, rajona pašvaldībai iestādes, kustama un nekustama manta novadiem jānodod līdz šīgada beigām. RP iestādēm, arī internātskolām un speciālām mācību iestādēm, budžets ir līdz gada beigām. «Dotācijas rajona Padomē ienāk pēc noteiktas kārtības divas reizes mēnesī. Mēs naudu pārskaitām attiecīgam novadam,» teic Dagnija Ludrika. Šī kārtība būs spēkā līdz gada beigām.Rajona pašvaldībai izglītības, būvvaldes, informācijas tehnoloģiju (IT) un ekonomikas funkcija jāveic līdz 2009. gada beigām. Turklāt ekonomistiem un finansistiem nākamgad būs jāsagatavo un jānodod gada pārskats, arhīvi un jāatbrīvo darbinieki. Lai to izdarītu, RP strādā minimāls skaits speciālistu. UZZIŅAIPašlaik rajona Padomē vēl strādā speciālisti:- Attīstības un plānošanas nodaļā – divi,- kancelejā – divi,- Izglītības pārvaldē – četri, - pašvaldību IT kompetences centrā – trīs, - Būvvaldē – trīs,- Ekonomikas un finanšu nodaļā (rajona pašvaldības un visu tās iestāžu centralizētā grāmatvedība) – astoņi,- Saimnieciskajā nodaļā – viens, - Sporta nodaļā – divi.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē