Sākas jauns elektroenerģijas patēriņa uzskaites periods

Šodien, 1.aprīlī, sākas jauns elektroenerģijas patēriņa uzskaites periods, un par elektrību, kas tiks iztērēta no šodienas, varēs norēķināties pēc zemākā jeb starta tarifa.Tādējādi, tāpat kā pirms gada, no aprīļa no jauna sākas 1200 kilovatstundu (kWh) uzskaite, šim elektrības apmēram piemērojot starta tarifu, kas populārākā tarifa ("T1") gadījumā ir 0,0825 lati par kWh. Sākot ar 1201.kWh, kas iztērēta gada laikā no 1.aprīļa, tiks piemērots pamata tarifs - populārākā tarifa gadījumā tie ir 0,1074 lati par kWh.Tā kā apmaksa par patērēto elektroenerģiju ir jāveic reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi, tad aprīlī AS "Latvenergo" klientiem vēl ir jānorēķinās par martā patērēto elektroenerģiju atbilstoši savam fiksētajam skaitītāja rādījumam un pēc sava tarifa - starta vai pamata. Savukārt no 1.aprīļa klients sāk uzskaitīt patērētās kWh no jauna, un par aprīlī patērēto elektroenerģiju maijā maksās pēc starta tarifa jeb 0,0825 latus par kWh.Klientam nav nepieciešams papildus ziņot "Latvenergo" skaitītāja rādījumu 1.aprīlī, jo to automātiski aprēķinās norēķinu sistēma pēc klienta veiktā maksājuma, norādīja energokompānijas preses sekretāre Ivita Bidere.Līdzīgi kā pērn, arī šogad palīdzību varēs saņemt iedzīvotāju grupas, kurām ir apgrūtināti materiālie apstākļi. Šī gada mērķa auditorija ir sociāli mazaizsargātas ģimenes ar bērniem. Šiem cilvēkiem piešķirti kopumā 40 000 norēķinu karšu 53,70 latu vērtībā.Elektrības norēķinu kartes savas pašvaldības sociālajā dienestā var saņemt sociāli mazaizsargātās daudzbērnu ģimenes, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam, trūcīgās ģimenes ar bērniem, kas nav saņēmušas elektrības norēķinu karti par 500 kWh iepriekšējā gadā, ģimenes, kurās aug bērni invalīdi, kā arī ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem.Kā informē energokompānija, vismaz reizi gadā pēc veiktas kontrolpārbaudes "Latvenergo" nosūta klientiem maksājumu pārskatu par pēdējiem 12 mēnešiem. Ik mēnesi tiek izsūtīti vismaz 100 000 pārskatu, kas arī ļauj ātrāk konstatēt iespējamās nesakritības patēriņa un norēķinu uzskaitē.Vairums Latvijas mājsaimniecību par elektroenerģiju norēķinās pēc pašdeklarēšanās principa, pašas fiksējot skaitītāja rādījumu un aprēķinot savu ikmēneša patēriņu un maksājuma summu. Liela daļa klientu izmanto arī portālu "e-latvenergo.lv", kur tiek uzrādīts iepriekšējais patēriņš un arī aprēķināta samaksa, tajā iespējams veikt norēķinus. Veicot norēķinus mājaslapā, klienta patērētās kilovatstundas tiek uzskaitītas automātiski, veicot aprēķinu pēc norēķina summas un attiecinot uz attiecīgo tarifu - starta vai pamata.Savukārt, ja klients ir reģistrējis savu mobilā tālruņa numuru īsziņu saņemšanai, viņš tiks informēts par pāreju no starta uz pamata tarifu. Numuru var piereģistrēt portālā "e-latvenergo.lv", uzņēmuma mājaslapā "latvenergo.lv", zvanot uz Klientu servisu 80200400 vai nosūtot īsziņu uz 8800 "REG atstarpe Līguma Nr", piemēram, "REG 1002003000". Daļa klientu izvēlas izlīdzināto maksājumu, gada garumā ik mēnesi norēķinoties par summu, kas atbilst vidējam mēneša patēriņam. Norēķinoties ar šī pakalpojuma palīdzību, norēķinu sistēma veic automātisku pāreju no starta uz pamata tarifu. Pieteikties izlīdzinātā maksājuma pakalpojumam var "e-latvenergo.lv", zvanot uz Klientu servisu vai nosūtot īsziņu uz 8800 "IM atstarpe Līguma Nr", piemēram, "IM 1002003000''. Jau ziņots, ka aptuveni 55% "Latvenergo" klientu gada laikā kopš izmaiņām elektroenerģijas tarifu noteikšanā bija patērējuši mazāk nekā 1200 kWh un norēķinājās pēc iepriekšējā jeb starta tarifa.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē