Seminārā paaugstina informētību 2

Bauskas 2. vidusskolā 9. martā notika seminārs par informācijas tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu Bauskas novada skolās. Tas bija turpinājums pieredzes apmaiņas braucienam uz Cēsu novadu par iekļaujošās izglītības pārņemšanu. 2. vidusskolas direktore Vera Grigorjeva laipni vēra durvis uz Balto zāli un aicināja Bauskas novada skolu 25 kolēģus, kā arī sadarbības partnerus uz informatīvu, izglītojošu semināru par e-klasi. Direktore ne tikai sirsnīgi uzņēma viesus, bet arī dalījās savā pieredzē par e-klases ieviešanu un darbu šajā sistēmā. Prezentācijas veidā ļoti saprotami kolēģi tika iepazīstināti ar tehnoloģijas iespējām. Direktore bija sagatavojusi ekskursiju pa skolu, kā arī daudzfunkcionālo izglītības centru.Iepriekš jau ziņots, ka 2010. gada. janvārī Bauskas novada dome sāka projekta «Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā» realizēšanu. Projekta laikā piecās pilotskolās tika izveidotas atbalsta personāla komandas, kas divus gadus sniegs atbalstu skolēniem, kas ir projekta mērķis. Viens no projekta ieguvumiem ir e-klases bezmaksas ieviešana tajās skolās, kurās tās nav. Savukārt pārējās skolas, kurās e-klase jau ir, līdz 2011. gada 31. decembrim to varēs izmantot, nemaksājot abonēšanas maksu. Bauskas novadā ir 14 skolu un divas struktūrvienības, no tām tikai astoņās ir ieviesta e-klase. Cēsu novadā e-klase ir visās skolās.Bauskas 2. vidusskola projektā darbojas gan kā pilotskola, gan kā sadarbības partnere. Informācijas tehnoloģiju attīstībā tā ir piemērs pārējām novada skolām, jo pilnībā ir pārgājusi uz e-klasi. Tiek izmantots e-žurnāls, kā arī pārējās e-klases piedāvātās iespējas, kuras ļoti atvieglo pedagogu ikdienas darbu. Bauskas 2. vidusskolā visi pedagogi ir atzinuši šādu darba instrumentu un nevēlas atcerēties, kā kādreiz ar roku pildījuši žurnālus, sekmju izrakstus, liecības un atskaites. Izmantojot e-klases iespējas, visas šīs lietas ir iespējams veikt ātri, vienkārši un ērti. Skolā atbildīgā par e-klasi ir Tatjana Cepurīte. Viņa atzīst, ka e-klase ir ļoti liels atvieglojums darbā.Par e-klases principiem, datu ievadi, atskaišu gatavošanu, skolas ieguvumiem, sadarbības pierakstiem un citām iespējām stāstīja SIA «Digitālās ekonomikas attīstības centrs» pārstāve Zane Vītoliņa. Savā pieredzē par e-klases iespējām un izmantošanu dalījās Vecsaules pamatskolas direktora vietniece Inese Rīna.Nobeigumā 2. vidusskolas direktore klātesošajiem par piemiņu dāvāja mācību iestādes bukletu un pildspalvas ar skolas logo. Atvadoties V. Grigorjeva kolēģiem sacīja: «Es kāpt gribu kalnā visaugstākā.» Šie vārdi skanēja kā iedrošinājums nebaidīties no jaunām lietām, ieviest tās ikdienas darbā, tādējādi to atvieglojot, un neapstāties pie sasniegtā.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

бывший ученник

Да.............была шкопа.......... :(

pirms 11 gadiem, 2010.04.19 21:59

es tur biju

Patiešām liels paldies direktorei Verai Grigorjevai, kura vienmēr atbalstījusi novitātes izglītības darbā. Atrunas par datoru trūkumu un interneta pievilkšanu katrā klasē, kas kavē e klases ieviešanu skolās, ir tikai atrunas, kas neiztur kritiku. Ja ir vēlēšanās un motivācija to darīt, viss ir iespējams. 2.vidusskola nav norakstījusi datorus, kurus varēja vienkārši izmest, paši saviem spēkiem pievilkuši internetu klasēm un kabinetiem, intensīvi izmanto arī datorklases iespējas, nav noslēpums - strādā arī pēc darba mājās, ko tāpat dara daudzi pedagogi, lai labotu ieskaišu un mājas darbus. Rezultāts ir nepārprotams. Tiek ietaupīts pedagogu laiks, ar dažiem klikškiem var sagatavot pārskatus, atskaites, liecības. Informācijai līdzi seko arī vecāki un paši skolnieki. Lai projektā izdodas realizēt e klases ieviešanu. Visas novada skolas uz diviem gadiem iegūs bezmaksas iespējas strādāt e klasē un tā būtu liela muļķība to neizmantot.

pirms 11 gadiem, 2010.03.17 08:11

Lietotāju raksti