Skolēniem beidzas mācību gads

Šodien 1.-8.klašu un 10.-11.klašu skolēniem beidzas mācību gads, un rīt sāksies vasaras brīvlaiks.

Jaunais - 2012./2013.mācību gads - sāksies pirmdien, 3.septembrī, jo 1.septembris šogad ir brīvdienā. Nākamā mācību gada sākuma un beigu laiki noteikti tāpat kā iepriekšējos gados, neparedzot izmaiņas mācību laika plānojumā. Pirmais semestris ilgs no 2012.gada 3.septembra līdz 2012.gada 21.decembrim, otrais semestris 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem plānots no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 31.maijam, 9.klases skolēniem - no 7.janvāra līdz 14.jūnijam, savukārt 12.klases skolēniem - no 7.janvāra līdz 21.jūnijam. Nākamajā mācību gadā skolēniem rudens brīvdienas plānotas no 2012.gada 29.oktobra līdz 2.novembrim, ziemas brīvdienas - no 2012.gada 24.decembra līdz 2013.gada 4.janvārim, pavasara brīvdienas - no 2013.gada 22.marta līdz 28.martam, bet vasaras brīvdienas 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem - no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 30.augustam. Savukārt 9.klases skolēniem mācību gads šogad beigsies 15.jūnijā, 12.klašu skolēniem - 22.jūnijā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē