Sociālās drošības tīkls kļūs plānāks

Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana labklājības, veselības aprūpes un pārvadājumu jomā turpināsies arī 2012. gadā, tiem kopumā atvēlot 44,6 miljonus latu. Tādu informāciju par valdības lēmumu 10. novembrī sniegusi Labklājības ministrija. Ieviešot sociālās drošības tīkla stratēģiju, bija paredzēts to turpināt tikai līdz 2011. gada beigām. Valdība nolēmusi atbalstu turpināt sniegt, tomēr, salīdzinot iepriekš no Labklājības ministrijas saņemtos datus, «Bauskas Dzīve» secina, ka 2012. gadam paredzētā summa ir gandrīz par pusi mazāka nekā šajā, 2011. gadā, kad Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem kopumā paredzēti 79,34 milj. latu valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļu. 2010. gadā - sociālās drošības tīklam bija 89,7 miljoni latu. Labklājības nozarē plānoto pasākumu īstenošanai 2011. gadā bija paredzēti 26,22 miljoni latu, bet 2012. gadam tikai 13,6 miljoni. Valsts 50 procentu apmērā līdzfinansēs pašvaldību iztērētos līdzekļus garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšanai. Šim mērķim paredzēti 11,3 miljoni latu. Līdzfinansējumu (20% apmērā) no dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem valsts nodrošinās līdz nākamā gada 30. aprīlim. Šim mērķim plānoti 2,3 miljoni lati. Veselības aprūpes jomā 2012. gadā sociālās drošības tīkla finansējums nodrošināts sešiem pasākumiem:@ trūcīgiem cilvēkiem kompensēt 100% apmērā pacientu iemaksu un līdzmaksājumu un nodrošināt dienas stacionāra pakalpojumus. Šim mērķim nepieciešami 5,9 miljoni latu;@ segt 100% apmērā pacientu līdzmaksājumu par zāļu iegādi trūcīgiem cilvēkiem. Tam paredzēti 5,7 miljoni latu;@ nodrošināt smagi slimo pacientu mājas aprūpi, atvēlot tam 3,3 miljonus latu;@ uzlabot primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru medicīnas māsu. 2012. gadā šim mērķim paredzēts 4,1 miljons latu; @ nodrošināt ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbu vakara un nakts stundās, kā arī brīvdienās, lai ārpus ģimenes ārsta darba laika var telefoniski iegūt medicīnisko konsultāciju akūtu saslimšanu gadījumā. Tam plānoti 187,5 tūkstoši latu;@ nodrošināt dienas stacionāra pakalpojumus pacientiem ar garīgām slimībām. Šim mērķim nepieciešami 672,1 tūkstotis latu.Pārvadājumu jomā 2012. gadā tiks saglabāti braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā noteiktām pasažieru kategorijām, kompensējot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem radītos zaudējumus. Darba praktizēšana pašvaldībās (100 latu stipendiju programma) 2012. gadā tiks aizstāta ar algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Sociālās drošības tīklā 2012. gadā netiks finansēta piecus un sešus gadus vecu bērnu izglītošana, šo grupu pedagogu finansējums. To nodrošinās Izglītības un zinātnes ministrija, kurai šim nolūkam paredzēti 12,3 miljoni latu. Skolu tīkla reorganizācija jau ir notikusi, tāpēc 2012. gadā Sociālās drošības tīkla stratēģijas finansējums nav paredzēts skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur mācību iestādes ir slēgtas vai reorganizētas izglītības reformas rezultātā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē