Sociālo pabalstu turpmāk varēs saņemt arī trūcīgie kredītņēmēji

Šodien Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz, ka turpmāk sociālo pabalstu varēs saņemt personas ar kredītsaistībām.Likumā tiek noteikti divi punkti: "Pašvaldību saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu, tai skaitā var atzīt par trūcīgu ģimeni (personu), kurai ir parādsaistības." Ja ir apmierināts pieprasījums pēc pabalsta Garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība ir tiesīga no sava budžeta izmaksāt arī citus pabalstus personas pamatvajadzību apmierināšanai. Kopš šī gada 1.oktobra GMI pabalsts tiek diferencēts. Pilngadīgām personām tas noteikts Ls 40 apmērā, bet bērniem - Ls 45. Līdz šim Ministru kabineta noteikumi aizliedz piešķirt trūcīgas personas statusu, ja personai ir kredītsaistības. Saeima šodien vienojās, ka turpmāk arī personas ar kredītsaistībām varēs saņemt sociālo pabalstu, taču pašvaldībām būs tiesības izvērtēt kredīta veidu un lielumu, kāds varētu būt, lai saņemtu pabalstu. Parāda piedziņu nevarēs vērst uz piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem. Novērtējot ģimenes ienākumus, turpmāk vērā tiks ņemts arī ģimenes valsts pabalsts. Savukārt ienākumos neskaitāmajā summā iekļaus tikai pirmos 50 latus no vecāku pabalsta līdzšinējo 100 latu vietā. Tāpat Saeima atbalstīja priekšlikumu, ka turpmāk pašvaldībās sociālajiem dienestiem būs jābūt kā atsevišķām struktūrvienībām. Grozījumi likumā arī paredz, ka nākamgad sociālie pabalsti netiks maksāti tikai no pašvaldības budžeta, bet tiem tiks paredzēti arī valsts budžeta līdzekļi. Saeima šodien arī vienojusies, ka parādu piedziņu nevarēs vērst no piešķirtajiem garantētajiem minimālajiem ienākumiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē