Šomēnes jāizveido novadu vēlēšanu komisijas

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, novados, kurus izveidos pēc šīgada pašvaldību vēlēšanām, līdz 31. janvārim jāapstiprina novada vēlēšanu komisija. To pirmais darbs būs deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana no šīgada 17. līdz 27. aprīlim pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 6. jūnijā.CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars, atgādinot sākumā teikto, nosūtījis vēstuli pašvaldībām. Ja pašvaldības noteiktajā termiņā novada vēlēšanu komisiju (NVK) neizveidos, to iecels CVK.NVK jāievēl visu attiecīgajā novadā ietilpstošo pašvaldību deputātu kopsapulcē, kuru sasauc un vada pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības priekšsēdētājs. Ievēlot NVK, jāievēro likuma «Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām» nosacījumi. NVK drīkst būt no septiņiem līdz 15 locekļiem. Tajā ievēlami Latvijas pilsoņi, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas locekli nedrīkst ievēlēt Saeimas vai attiecīgās pašvaldības deputātu.Lai nodrošinātu jaunizveidojamo NVK profesionalitāti, pieredzes un zināšanu pārmantojamību jautājumos, kas skar vēlēšanu administrēšanu, gatavojoties šogad paredzētām pašvaldību vēlēšanām, spēkā ir pārejas nosacījums, ka novada vēlēšanu komisijā drīkst ievēlēt arī personas, kuras ir esošo pilsētu, rajona, novadu vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi.Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir partijām, partiju apvienībām, attiecīgo pašvaldību deputātiem un attiecīgās rajona padomes deputātiem, kā arī ne mazāk kā desmit balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem jeb vēlētāju grupām.CVK priekšsēdētājs arī atgādina, ka vēlēšanu komisiju darbība pašvaldību vēlēšanās tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Jaunizveidotajos novados NVK darbs no saviem budžeta līdzekļiem jāfinansē visām attiecīgajā novadā ietilpstošām pašvaldībām proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē