Šoruden vairāki gājputni aizlidojuši vēlāk

Šoruden dažādu sugu gājputni aizlidojuši vēlāk, nekā ierasts, liecina mājaslapā www.latvijasputni.lv apkopotā informācija.Vairākām putnu sugām bijuši vēli novērojumi rudenī, bet mazais mušķērājs (Ficedula parva) šogad par vienu dienu pārspējis līdzšinējo rudens vēlāko novērojumu. Šoruden 9.oktobrī mazais mušķērājs novērots Ogrē, un tas ir vēlākais šī putna novērojums Latvijā.Līdz šim vēlākais mazā mušķērāja novērojums Latvijā bija 2008.gada 8.oktobrī Ogrē.Savukārt 13.oktobrī Papes Ornitoloģiskajā stacijā gredzenošanai noķerts gaišais ķauķis (Sylvia curruca), un šis ir atkārtots otrais vēlākais novērojums rudenī. Iepriekšējais šī putna vēls rudens novērojums bijis 1984.gada 13.oktobrī arī Papes Ornitoloģiskajā stacijā.Otrs vēlākais novērojums rudenī bijis dzeltenajai cielavai (Motacilla flava), kura 12.oktobrī šoruden manīta Kolkas ragā. Vēlākais šī putna novērojums Latvijā bijis 2002.gada 26.oktobrī Ragaciemā. Savukārt lielajam šņibītim (Calidris canutus), kas 12.oktobrī novērots Liepājā, šis bijis trešais vēlākais novērojums rudenī. Vēlākais novērojums bijis 2008.gadā, kad šis putns 8.novembrī novērots Silzemju dīķī.Oktobrī vēli rudens novērojumi bijuši arī akmeņčakstītei (Oenanthe oenanthe) un brūnajai čakstei (Lanius collurio), savukārt septembrī vēli novērojumi bijuši teminka šņibītim (Calidris temminckii), kārklu ķauķim (Locustella naevia) un lietuvainim (Numenius phaeopus).

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē