Stelpes jaunieši meklē sadarbības iespējas

Vispirms ir «jāprasās ciemos» – jāmeklē partneri kaimiņvalstīs, kas būtu gatavi ar mums sadarboties,» tā uzskata Elīna Šņoriņa, biedrības «Stelpīte» aktīviste. Biedrības sanāksmē 5. aprīlī Stelpes pagasta «Jaunlādzēnos» Elīna stāstīja par nesen apmeklēto semināru, kurā uzzināts par apmaiņas projektiem, un rosināja sākt apzināt potenciālos sadarbības partnerus tuvākajās kaimiņvalstīs.Pārskatot iespējamo sadarbības partneru sarakstu mājaslapā www.jaunatne.gov.lv, stelpieši izvēlējušies piecas potenciālās topošās draugu biedru grupas no Somijas, Polijas, Krētas, Dānijas un Lietuvas. Šie jaunieši interesējas par iespējām kopā pavadīt brīvo laiku, piedaloties dažādās aktivitātēs, piemēram, rotu izgatavošanā, dokumentālas filmas uzņemšanā par jauniešu dzīvi, tās atšķirībām citā valstī, kontrastiem pilsētās un laukos, video un audiomākslas izmantošanā, teātrī, instalāciju veidošanā u. c. Stelpes jaunieši nolēma sākt kontaktēties ar šīm organizācijām un izstrādāt projekta pieteikumu jauniešu apmaiņas braucienam. Plānotais laiks – skolēnu brīvdienas oktobrī. Biedrība «Stelpīte» vienmēr gaida visus aktīvos un ieinteresētos jauniešus, kas vēlas dažādot savas brīvā laika pavadīšanas iespējas, ceļot un uzņemt ciemiņus no citām organizācijām, realizēt kādu ideju vai gluži vienkārši būt kopā. Sanāksmē biedrības valdes pārstāvji sirsnīgu paldies teica aktīvistēm – Elīnai Šņoriņai, Ingai Polikai, Signei Strūbergai un Ilzei Šķiliņai. Meitenes tika sveiktas ar ziediem un biedrības pateicības rakstu.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti