Strādājošiem pensionāriem sola atvieglot nodokļu slogu

Plānots ar 2009. gadu noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) papildu atvieglojumu strādājošiem pensionāriem. Tā 11. martā nolēma valdība, iepazinusies ar Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu.Atvieglojuma apmēram nevajadzētu būt lielākam par nodokļa maksātāja vispārējo neapliekamo minimumu. Tas nozīmē - ja persona, saņemot vecuma pensiju, strādā algotu darbu vai gūst citu ar ienākuma nodokli apliekamu ienākumu, pensijai piemēros pensiju neapliekamo minimumu, savukārt darba algai vai citam ienākumam - iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu. Tiks piemērots princips, kāds ir pārējiem nodokļa papildu atvieglojumiem (par invaliditāti un politiski represētās personas statusu). Ja personai ir tiesības uz vairākiem nodokļa papildu atvieglojumu veidiem, var izmantot tikai vienu no tiem. Tā informē Daiga Reihmane, Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktore. Vairāk nekā pusei iedzīvotāju pensija pagaidām nesasniedz valstī noteikto neapliekamo minimumu pensijai, līdz ar to viņi nevar pilnībā izmantot neapliekamo minimumu. Spēkā esošais likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli neparedz iespēju neizmantoto neapliekamo minimumu pensijām piemērot darba algai vai citam ienākuma veidam, ja persona vienlaikus gūst algota darba ienākumus vai citus ienākumus un saņem pensiju.Pašlaik ir tā - ja persona vienlaikus saņem vecuma pensiju un strādā algotu darbu, viens neapliekamais minimums ir pensijai (165 lati mēnesī), savukārt darba alga tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteiktiem nodokļiem. Šāda pieeja tika izvēlēta, lai ievērotu IIN sistēmas pamatprincipus - viena fiziskā persona var pretendēt tikai uz vienu neapliekamo minimumu.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē