Tautai reņģu asaciņas? 1

Presē, radio, televīzijā, dažādās sanāksmēs u. c. aizvien vairāk diskutē par gatavošanos Latvijas valsts proklamēšanas 90. gadadienai. Dziesmu svētki. Dienvidu tilta un citu tautai nozīmīgu objektu celtniecība, gatavošanās karaspēka parādēm vairākās pilsētās - ir mums, ar ko lepoties, tomēr neapšaubāmi tautas vairākums priecātos visvairāk, ja realizētu vairākus ļoti elementārus un reālus pasākumus.Panākt, lai visas Latvijas godīgos iedzīvotājus nodrošinātu ar normāliem, cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem vismaz iztikas minimuma līmenī... Novērst nabadzību - tas ir arī galvenais priekšnoteikums, lai krasi uzlabotu morālo klimatu, samazinātu noziedzību utt.Uzlabot kultūras līmeni. Jau filozofs F. Nīče un mūsu arhibīskaps J. Vanags ir uzsvēris, ka nabadzībā nospiests cilvēks nespēj domāt par augstām lietām - kultūru, labdarību.16. aprīlī sākās parakstu vākšana referendumam par grozījumiem pensiju likumos, galvenā prasība - nodrošināt, lai pensijas būtu vismaz iztikas minimuma līmenī. Taču vismaz iztikas minimuma līmenī jābūt arī zemākajām strādājošo algām, arī visu sekmīgo studentu stipendijām.Latvijā iztikas minimums pašlaik ir ap 150 latu mēnesī, bet nosacīti «vidējā» alga - trīs reizes lielāka... Un tomēr daudzas amatpersonas iebilst pret šiem priekšnoteikumiem it kā naudas līdzekļu trūkuma dēļ.Kā atrisināt šo problēmu kompleksu? Mūsu tautas svētajos rakstos - dainās -māca šādi:Mana mīļa māmuliņaMani mīļi audzināja:Pati māte dubļus bridaMani (tautu) cēla saulītē... Citiem vārdiem - sarežģītos apstākļos (ja ir «dubļi») vadītājiem grūtību pārvarēšanā ar savu rīcību un pieticību jārāda priekšzīme...Diemžēl pašlaik pārāk bieži notiek pretēji kā šajā četrrindē:Superkorumpēti valdonīšiTautu uz ļaunu musināja:Viņi kaudzēm lašus grāba,Tautai?... reņģu asaciņas...Protams, ka valsts vadītājiem, amatpersonām un speciālistiem nepieciešams lielāks atalgojums nekā ierindas strādniekiem vai pensionāriem. Manuprāt, arī Latvijā izmantotie algu aprēķina koeficienti ir pārdomāti. Taču šos koeficientus nedrīkst reizināt ar mistisku «vidējo» algu, bet gan ar iztikas minimumu.«Vidējā alga» ir tikpat demagoģiska kā, piemēram, slimnieku vidējā ķermeņa temperatūra. (Piemēram, ja kādas slimnīcas reanimācijas nodaļā ir divi pacienti un vienam ķermeņa temperatūra ir 42 grādi, bet otram vēl slimākam - 30 grādu, tad vidējā temperatūra ir «normāla».)Tikpat «neveselīga» kā alga zem iztikas minimuma ir daudzu tūkstošu superalga plus vēl vairāku tūkstošu piemaksas par «darbu» pusfiktīvās padomēs un valdēs, kā arī vēl dažādas superkompensācijas un citi piemaksājumi...Esmu dziļi pārliecināts, ka, sakārtojot samudžinātās darba un pensijas sistēmas, izzudīs nabadzība un krasi uzlabosies morālais klimats. Tad pilnīgi atkritīs vajadzība tērēt ap pieciem miljoniem latu šogad jau iecerētajiem referendumiem. Tad ļoti daudzu iedzīvotāju sirdī pašreizējo vilšanās izjūtu nomainīs lepnums par atjaunoto Latviju.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti