Teātra festivāls ļauj fantazēt

Bauskas tautas namā rīt, 29. martā, notiks Bērnu un jauniešu 10. teātra festivāls. Tā ir iespēja visām paaudzēm paskatīties uz pasauli netradicionāli, pafantazēt, emocionāli līdzi just vai arī gluži vienkārši baudīt teātra garu un noskaņu.Bērnu un jauniešu pirmais teātra festivāls Bauskā bija organizēts 1999. gada 12. un 13. februārī ar nosaukumu «Skolēnu radošā drāma». Tas izvērtās par radošo pedagogu un skolēnu plašu salidojumu, uz kuru Bauskā ieradās 20 teātru kolektīvu no visiem Latvijas novadiem. Šajos svētkos piedalījās ap 350 dalībnieku, un abas dienas bija piesātinātas galvenokārt ar pašu radītiem jaunrades un improvizācijas darbiem. Par festivāla iniciatori un organizatori 1999. gadā kļuva Bauskas 1. vidusskolas skolotāja Sandra Rumba ar kolēģes Līgas Bukšas sirsnīgu atbalstu. Pirmo un arī turpmāko svētku norisē ļoti liels bija Bauskas 1. vidusskolas direktores Antas Rudzītes ieguldījums, jo viesi divas diennaktis dzīvoja šīs mācību iestādes telpās. Arī pārējie festivāli notikuši sadarbībā ar pilsētas Tautas namu, kur uzvedumi rādīti trijās zālēs vienlaikus. Festivāla norisē gadu laikā iesaistījušies daudz cilvēku, kuri palīdzējuši sagādāt svētku izjūtu. Tie ir bijuši gan Bauskas 1. vidusskolas pedagogi un darbinieki, visi labvēļi un sponsori. Pirms desmit gadiem kolektīvi atklāšanas sarīkojumā satikās Bauskas tautas namā. Šogad Tautas nams ir festivāla galvenā un vienīgā norises vieta. Gandrīz visas desmit reizes dalībnieki bijuši Limbažu BJC teātris «Kriksis» (režisore I. Kalniņa), Rundāles pagasta teātra studija «Savējie (L. Lauskiniece), Īslīces vidusskolas teātra grupa (vadītāja L. Zvejniece).Finansiālu apsvērumu dēļ daudzām teātra grupām kļuvis aizvien sarežģītāk mērot tālo ceļu uz mūsu pilsētu, tāpēc aicinu novērtēt to režisoru, bērnu un jauniešu entuziasmu, kuri sestdien dāvinās skatītājiem azartu un māksliniecisko sniegumu!

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti