Tiksies pārrobežu projekta partneri

Seminārs par ūdens kvalitātes problēmām Lielupes baseina apgabalā 3. decembrī notiks Jelgavā. Par to informē Dace Vītiņa, organizācijas «Baltijas vides forums» projektu koordinatore.Norvēģijas valdības finansētās pārrobežu programmas projektā ir iesaistīti Latvijas un Lietuvas partneri - pašvaldības, vides valsts struktūras, nevalstiskas organizācijas. To vidū ir arī Bauskas un Rundāles novada dome. Dace Vītiņa uzsver, ka projekta mērķis ir virsūdeņu kvalitātes paaugstināšana Lielupes sateces baseinā, samazinot piesārņojuma avotus un uzlabojot iedzīvotāju zināšanas par vidi. Darba grupu sesijās ar pieredzes ziņojumiem uzstāsies Bauskas novada domes pārstāvji Laimonis Vaļēvičs un Jānis Mičulis, Rundāles novada domes speciāliste Ludmila Knoka, Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Gabrāns. Par upju gultnes atjaunošanu kā efektīvu darbību ūdens kvalitātes uzlabošanā un zivju krājumu palielināšanā informēs Valērijs Gabrāns, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktora vietnieks Andris Urtāns un Biržu (Lietuva) pašvaldības administrācijas ekologs Vitauts Zurba. Viņi ir organizējuši un īstenojuši Mūsas, Lielupes, Salacas, kā arī Biržu ezera gultnes tīrīšanas vairākus projektus. Pārskatu par Lielupes baseina ūdens kvalitātes piesārņojuma cēloņiem un galvenajām problēmām sniegs Latvijas un Lietuvas vides eksperti. Seminārs Jelgavā ir viena no pārrobežu projekta aktivitātēm. Vēl ir paredzētas vairākas tikšanās un diskusijas.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē