Trūcīgie pabalstus saņems pirmie

Ar 1. oktobri pašvaldības ir tiesīgas izmaksāt citus pabalstus tikai pēc tam, kad ir apmierināts iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.Šādus grozījumus Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalstījusi izskatīšanai galīgajā lasījumā. Grozījumi tiek virzīti steidzamības kārtā, lai stātos spēkā pirms jaunās apkures sezonas, kad daudzām mājsaimniecībām par siltumu būs jāmaksā krietni vairāk nekā pērn. Pašvaldības sociālā budžeta līdzekļus varēs izmantot citiem pabalstiem tikai tad, kad vistrūcīgākie iedzīvotāji būs nodrošināti ar iztiku un pajumti.Vecumnieku pagasta sociālā darbiniece Daina Caune uzskata, ka pagasts šādām pārmaiņām nav gatavs – šīgada budžets ir saplānots, nav nekā tāda, no kā varētu atteikties. Pabalstiem piešķir minimālus līdzekļus, un tie ir izmantoti, lai trūcīgajiem iedzīvotājiem atvestu malku. Pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece Baiba Kļaviņa informēja, ka trūcīgajiem iedzīvotājiem par lētāku maksu piedāvā atgriezumus no kokzāģētavām. Rundāles pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis uzskata, ka likumprojekts ir vajadzīgs, bet tas nedaudz jāpilnveido, jo Saeimas deputāti norādījuši, ka akciju sabiedrība «Latvijas Valsts meži» nodrošina pašvaldības ar apaļkokiem, ko var izmantot malkas sagatavošanai. «Koksne jāpērk no firmām, kuras to piegādā iedzīvotājiem. Akciju sabiedrība «Latvijas Valsts meži» ir mežu apsaimniekotāja, nevis malkas cirtēja,» teic A. Okmanis. Vietvaras priekšsēdētājs informē, ka Rundāles pagasta trūcīgie iedzīvotāji apkures pabalstus varēs saņemt ar 2. oktobri. Personai jāiesniedz dati par ienākumiem, jānorāda ienākumi uz vienu ģimenes locekli, vajadzīga izziņa no darbavietas. Nav svarīgi, vai iedzīvotājs mīt personiskajā mājā vai dzīvoklī. Pērn vien daži izmantojuši šo iespēju.Sākoties apkures sezonai, Stelpē vientuļie pensionāri saņems 50 latu un vienreizēju ārstēšanās pabalstu. Pagasta sociālā darba speciāliste Sarmīte Jukone «Bauskas Dzīvei» sacīja, ka trūcīgo ģimeņu bērniem piešķir brīvpusdienas, ģimenēm, kuru ienākumi ir zemāki par 80 latiem uz vienu cilvēku, par katru bērnu izmaksā pabalstu – 25 latus.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē