Ūdeni pētīs 22 skolu audzēkņi 2

Bauskas rajona dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāji un zinātnieki no Latvijas un ārvalstīm 12. martā Bauskā piedalījās Eiropas Savienības finansēta projekta konferencē. Tā bija iesaistīto partneru pirmā tikšanās, sākot projekta «Ūdens dzīvībai - izglītība ūdenim» aktivitātes. Bauskas rajona Padomes attīstības un plānošanas nodaļas galvenā speciāliste Egija Stapkēviča informē, ka projektā ir iesaistījušās Bauskas rajona 22 skolas, kuru pārstāvji - skolēni un pedagogi -  piedalījās šīs dienas konferencē. Bija ieradušies arī interesenti no Zemgales novada citām izglītības iestādēm. Projekta īstenošana sākās 2008. gada oktobrī un turpināsies līdz 2010. gada jūnijam. Dalībskolu audzēkņi pagastos un Bauskā veiks ūdens kvalitātes sistemātiskus pētījumus, novēros augu valsti un dzīvniekus, veidos ūdens izziņas takas. Process noritēs ciešā sadarbībā ar pašvaldībām. Skolēnu pētījumi tiks apkopoti un izplatīti, lai paaugstinātu sabiedrības informētības pakāpi un veicinātu izpratni. Skolēni varēs izmantot nepieciešamos instrumentus ūdens kvalitātes noteikšanai, augu un ūdens dzīvnieku atpazīšanas tabulas. Vairākas Bauskas rajona skolas sistemātiski piedalās lokālos vides projektos un konkursos, bet skolēnu darba rezultāti vietējai sabiedrībai tā arī nekļūst zināmi. Iesaistīšanās starptautiskā projektā, kura mērķis ir gan izglītošana, gan sadarbības iespēju paplašināšana, veicinās skolēnu pētījumu pieejamību. Par Bauskas rajona izglītības iestāžu pieredzi vides izglītībā konferences dalībniekus informēja Ilze Jume, rajona ģeogrāfijas un vides izglītības metodiskās apvienības vadītāja. Ieskatu Latvijas Ekoskolu sistēmā sniedza koordinators Ģirts Strazdiņš, bet Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme iepazīstināja ar nākamā mācību gada aktualitātēm šajā jomā. Zviedrijas skolās izmantotās vides mācību metodes izklāstīja profesors Nils Ēkelunds. Viņš pamatoja faktu, ka ekoloģijas pamatjēdzienu izpratni un praktiskas zināšanas par ūdeni skolēni var gūt, nodarbībās izmantojot rotaļu metodi.  Metodikas jautājumiem pievērsās arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vadošais speciālists Andris Urtāns. Konferencē notika informatīvo un mācību materiālu prezentācija. Skolotājiem lektori sniedza praktiskus padomus ūdens novērojumu veikšanā. Plašāku materiālu par projektu varēsit lasīt laikraksta «Bauskas Dzīve» 18. marta atvērumā.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Zoo

No drošiem avotiem zinu, ka Egija Ūdrēna jau turpat kā divus gadus vairs nav
Ūdrēna, bet gan Stapkēviča
..Bet varbūt misēklis gadījies tāpēc, ka raksts par ūdeņiem un tāds ūdeņains

pirms 11 gadiem, 2009.03.12 22:08

Latvijā un pasaulē