Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novadā

Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemāVecumnieku novada dome īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu «Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā» Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/044.Projekta ietvaros tiks izbūvēti:• ūdensapgādes tīkli, 262 m.• izbūvēta jauna NAI, ar jaudu 60 m³/dnn.• jauni kanalizācijas tīkli 6478 m (t. sk. 2101 m spiedvads).• izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas, 6 gab.Finansējuma sadalījums: 85 % no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, 15% - pašvaldības finansējums. PVN daļa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.Būvniecības līgums noslēgts ar SIA «Build Up Development» par summu Ls 331 303,92 bez PVN.Būvuzraudzību objektā veiks SIA «RS Būvnieks», līguma summa Ls 2845 bez PVN.Autoruzraudzību veiks projektēšanas birojs «Ē.Tilgalis un partneri», līguma summa Ls 2975 bez PVN.Projektu paredzēts realizēt līdz 2013. gada februārim.   Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemāVecumnieku novada dome īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu «Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemā» Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/006/045.Projekta ietvaros izbūvēts jauns urbums, jauni ūdens apgādes tīkli, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli, ūdens sagatavošanas stacija, rekonstruēta NAI, veikta KSS rekonstrukcija, spiedvada rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli.Realizējot projektu, tiks nodrošināta atbilstoša notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana ciema iedzīvotājiem, kā rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva dzīves vide iedzīvotājiem. Tiks samazināta ūdensapgādes avāriju skaits, kā arī izveidoti papildu pieslēgumi centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem un kanalizācijas tīkliem.Finansējuma sadalījums: 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, 15% - pašvaldības finansējums. PVN daļa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.Būvniecības līgums noslēgts ar SIA «Build UP Development» par summu Ls 329 387,91 bez PVN.Būvuzraudzību objektā veiks SIA «RS Būvnieks», līguma summa Ls 2930 bez PVN.Autoruzraudzību veiks projektēšanas birojs «Ē.Tilgalis un partneri», līguma summa Ls 2980 bez PVN. Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2012. gada decembrī. 

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti