Uz sapulci atnāk seši vecāki... 14

Alkohola lietošana bērnu vidū ar katru gadu pieaug un paplašinās, tādēļ ir nepieciešams paredzēt likumdošanā iespēju bērnu piespiedu ārstēšanu no atkarību izraisošām vielām. Lielākā daļa bērnu, kas regulāri lieto apreibinošās vielas neatzīst savu problēmu, tādēļ ir neiespējami bērnu motivēt brīvprātīgai ārstēšanai.Valsts bērni tiesību aizsardzības inspekcijas inspektori (VBTAI) inspektori 23.janvārī Bauskā, aicināja uz tikšanos dažādu institūciju pārstāvjus, lai runātu par situāciju un iestāžu darbību bērnu atkarību izraisošo vielu lietošanas gadījumos, sniegto palīdzību un detoksikāciju, kā arī, lai vienotos par vienotu turpmāko darbību minētajā jautājumā. Tikšanās notika daudzfunkcionālajā rehabilitācijas centrā «Ābele».Piedalījās rajona internātskolu pārstāvji, ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji un darbinieki, policijas darbinieki, Bauskas rajona slimnīcas bērnu nodaļas vecākā māsa, rajona padomes pārstāvis Valdis Veips.Īslīces SOS bērnu ciema direktors Gatis.Matulevičs atzīst, ka nav pieļaujams, ka bērnus ārstētu kopā ar pieaugušajiem alkoholiķiem. Lielākajai daļai šo pacientu nav vairs morālo vērtību, ne sapratnes par savu rīcību. Šādā vidē bērnam uzturoties, tiek nodarīts vēl lielāks ļaunums veselībai un morālei. Pieaugušie pacienti piedāvājot bērniem smēķēt un iedzert.Internātskolu pārstāvji atzina, ka šajā cīņā nav atbalsta no vecākiem. Lielai daļai ģimeņu ir vienalga, kas notiek ar viņu bērnu. Iecavas internātpamatskola rīkojusi izbraukuma vecāku sapulci uz pagastu, kurā dzīvo ap 30 ģimeņu, kuru bērni mācās minētajā skolā, bet atnākuši tikai seši vecāki...Tikšanās dalībnieki vienojās par rīcību. Situācijās, kad bērns ir alkohola vai citas apreibinošas vielas reibumā, iestādes darbinieki izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Bērns jāievieto slimnīcā, neraugoties uz to, cik viņš ir izdzēris vai apreibis, jo nav iespējams paredzēt kā bērna organisms reaģēs, arī uz nelielu lietotās vielas daudzumu. Medicīniskā palīdzība jāsniedz bez maksas. Tikšanās gaitā tika izteikti vēl citi priekšlikumi: Par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē vecākiem vajadzētu maksāt valstij par bērna uzturēšanu, nevis kā ir pašlaik, ka šos bērnus uztur valsts. Šāds likums ir pieņemts, bet netiek īstenots -Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.pants, MK 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.668. Vajadzīgas sanatorijas tipa skolas bērniem, kuriem ir atkarības problēmas. Tur jābūt speciālistiem, kuri strādātu ar šiem bērniem, palīdzētu un motivētu. Protams, ir jābūt izstrādātiem kritērijiem, kad bērnu šādā skolā ievieto. Pašlaik ir skolas bērniem ar elpošanas ceļu saslimšanām, garīgās attīstības problēmām un nervu sistēmas traucējumiem.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti