Uzņēmēji vispozitīvāk novērtē ugunsdzēsēju darbu

Uzņēmēji, vērtējot valsts un pašvaldību institūciju un to sniegto pakalpojumu kvalitāti, vispozitīvāk novērtējuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu (VUGD), liecina Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar SIA «Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija» veiktais pētījums par uzņēmējdarbības vidi Latvijā.Kā biznesa informācijas portāls «Nozare.lv» noskaidroja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, 90% no tiem uzņēmumiem, kuros VUGD veicis pārbaudes, tā darbu novērtējuši kā ļoti labu, labu vai diezgan labu. Arī saskarsmi ar Valsts ieņēmumu dienestu vairākums uzņēmēju vērtē pozitīvi - 85% uzņēmēju to novērtējuši kā ļoti labu, labu vai diezgan labu. Turpretī saskarsme ar pašvaldības nodokļu pārvaldi pozitīvi vērtēta ievērojami retāk - tikai 39% uzņēmēju snieguši pozitīvu tās darba novērtējumu. Savukārt iepriekšējo gadu mērījumu periodu griezumā novērojams, ka katrā mērījumu periodā pakāpeniski samazinās Valsts darba inspekcijas darba novērtējums no 4,7 punktiem 2007. gadā līdz 4,4 punktiem 2009. gadā, bet pēdējo trīs mērījumu periodā pakāpeniski paaugstinājies ir Valsts sanitārās inspekcijas darba novērtējums - no 4,3 punktiem 2003. gadā līdz 4,7 punktiem 2009. gadā. Pētījuma laikā, izmantojot tiešās intervijas metodi, tika aptaujātas 735 Latvijas aktīvo uzņēmumu augstākās amatpersonas. Uzņēmēju aptaujas mērķis ir uzzināt Latvijas uzņēmēju viedokli par valsts un pašvaldību administratīvajām procedūrām uzņēmumu reģistrēšanas, būvniecības saskaņošanas, īpašuma reģistrēšanas, darba tiesisko attiecību, nodokļu maksāšanas, ārējās tirdzniecības, licencēšanas un atļauju izsniegšanas, vides prasību, maksātnespējas procedūru, inspekciju, valsts atbalsta, investoru aizsardzības un finanšu resursu pieejamības un citās jomās. Ekonomikas ministrija uzskata, ka šis ir viens no būtiskākajiem pētījumiem uzņēmējdarbības jomā, kas skaidri parāda uzņēmēju viedokli par administratīvām procedūrām, kas vēl jāuzlabo vai jāsamazina, lai komersanti varētu sekmīgi strādāt Latvijā. Pētījuma rezultāti tikšot ņemti vērā, izstrādājot Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2010.gadam. Šāda aptauja Latvijā tiek veikta jau piekto reizi, un tā notiek reizi divos gados. Iepriekš aptauja veikta 2001., 2003., 2005. un 2007. gadā, un to rezultāti prezentēti Pasaules Bankas ekspertiem, uzņēmējiem un valsts sektora partneriem, masu medijiem un pētniekiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē