Vājredzīgie varēs mācīties par masieriem

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Eiropas Sociālais fonds (ESF) dod iespēju bez maksas mācīties par masieri. Jāpiesakās līdz 21. februārim, mācības Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas programmā «Fizioterapija» sāksies martā un ilgs pusotru gadu, informē Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Labklājības ministrijā. Apgūstot masiera profesiju un iegūstot ārstniecības personas kvalifikāciju, varēs patstāvīgi veikt masāžu dažādu slimību profilaksē, ārstēšanā un medicīniskajā rehabilitācijā. Studijas notiks klātienē, savukārt programmas īstenošanas rezultātā absolventi iegūs trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni.Pretendentiem jābūt ar vispārējo vidējo izglītību. Vajadzīga Rīgas pilsētas 9. veselības un darbaspēju ekspertīzes nodaļas (specializētās acu komisijas) izsniegta invalīda apliecība vai sertificēta oftalmologa atzinums, kas apliecina, ka personas redzes asums labāk redzošai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1 un redzes lauks sašaurinās mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta. Konkursam tiek pieņemti kandidāti, kuri projektā nav ieguvuši izglītību VSDA SIA «Attīstība» sociālā darba profesionālās augstākās izglītības programmās.Iesniegumam Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā jāpievieno: @ iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un to pielikumi, uzrādot oriģinālus;@ centralizēto eksāmenu vai eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus;@ trīs fotokartītes 3x4 cm lielumā;@ personas datu maiņu apliecinošu dokumentu (piem., laulības, šķiršanās apliecības, ja mainīts uzvārds) kopijas, uzrādot oriģinālus;@ Rīgas pilsētas 9. veselības un darbaspēju ekspertīzes nodaļas (specializētās acu komisijas) izsniegtās invalīda apliecības kopija, uzrādot oriģinālu vai sertificēta oftalmologa atzinuma kopija, kas apliecina, ka personas redzes asums labāk redzošai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1 un redzes lauks sašaurinās mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta, uzrādot oriģinālu;@ ģimenes ārsta izsniegta izziņa ar slēdzienu par veselības stāvokļa atbilstību apgūstamajai profesijai; @ pases kopija, uzrādot oriģinālu.Dokumentus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz adresi: studijudala@rmkoledza.lv, vai arī nodot tos personīgi LU RMK Hipokrāta ielā 1 Rīgā. Konkursa noteikumiem atbilstīgie kandidāti saņems personīgu uzaicinājumu uz profesionālās atbilstības testa kārtošanu. Līdzi jāņem dokumentu oriģināli. Atlasot apmācību kursa dalībniekus, ņems vērā profesionālās atbilstības testa rezultātus un centralizēto eksāmenu vai eksāmenu rezultātus vai galavērtējumu latviešu valodā un svešvalodā. Galavārdu teiks uzņemšanas komisija, summējot un kārtojot punktu summu no lielākās uz mazāko. Gadījumā, ja reflektantiem ir vienāds konkursa punktu skaits, uzņemšanas komisija ņems vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai šādu mācību priekšmetu vidējo atzīmi: fizika, ķīmija, bioloģija. Iespēja apgūt masiera profesiju tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projektā «Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā», Nr. 1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002, īstenotajā profesionālās vidējās izglītības programmā «Fizioterapija». Projektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību.Kontaktinformācija: LU Rīgas Medicīnas koledža, tel. 67840743, e-pasta adrese: studijudala@rmkoledza.lv.Latvijas Neredzīgo biedrība, tel. 67562022, e-pasta adrese: gatis.grintals@inbox.lv. Plašāka informācija par projektu pieejama mājaslapā http://sf.lm.gov.lv/lv/, sadaļā «Projekti».

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē