Valdība pieņem lēmumu krīzes seku mazināšanai

Ministru kabinets piešķīris finansējumu Labklājības ministrijai, lai, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, nekavējoties varētu sākt sociālekonomiskās krīzes seku mazināšanas pasākumus.Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilona Jurševska stāsta: «Pirmie pakalpojumi iedzīvotājiem būs pieejami, sākot ar septembri, kad daļa bezdarbnieku vairs nesaņems pabalstu un būs nepieciešams nodrošināt viņiem kaut minimālus iztikas līdzekļus.  Bezdarbniekiem būs iespēja strādāt pašvaldībās, katru mēnesi saņemot 100 latu stipendiju. Līdz ar to pusgadu, pilnu darba laiku veicot sabiedrībai derīgus darbus, cilvēki varēs sev nodrošināt iztikas līdzekļus. Plānots, ka šis pakalpojums aizvietos līdzšinējo pasākumu - algotos pagaidu darbus, kas nepieciešami, lai sniegtu atbalstu pēc iespējas vairāk bezdarbniekiem.»Ar 2010. gadu paredzēti pasākumi, kas nodrošinās rezultātus ilgtermiņā - bezdarbnieku un darba meklētāju mācības, lietojot kuponu sistēmu. Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiāles vadītājas vietniece Igunda Bēmane informē: «Pēdējā laikā ierodas un mums nemitīgi zvana bezdarbnieki ar augstāko izglītību, kas jau tagad vēlas stāties rindā un septembrī saņemt kuponus mācībām. Bet jauno kuponu sistēmu bezdarbniekiem ar iepriekš iegūto augstāko izglītību NVA plāno ieviest 2010. gada 1. janvārī.»Labklājības ministrijas sagatavotās krīzes pasākumu paketes īstenošanai kopumā piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi vairāk nekā 55 miljonu latu apmērā. Paredzēts, ka, sākot ar septembri, tuvāko gadu laikā nodarbinātības pasākumos varēs iesaistīties vairāk nekā 50 tūkstoš bezdarbnieku.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē